Poradna pro rodiny a děti

Náhradní rodičovská péče je velmi náročná jak pro samotné dítě, tak jeho rodiče i okolí. Nenechávejte návštěvu odborníka na poslední chvíli. Prevence je vždy méně bolestivá než řešení následků. Co vše NATAMA poskytuje:

  • Každá rodina má svého odborného poradce, který dítě i rodinu dobře zná
  • 24hodinová krizová telefonická linka pro případ nouze
  • Rodičovská poradenská skupina
  • Sebezkušenostní PBSP skupina pro dospělé
  • Další vzdělání podle potřeb rodiny
  • Specializované terapeutické služby pro děti a rodiny (Dyadická vývojová psychoterapie)
  • Poradenské a terapeutické služby pro dospělé
  • Kontakt na další odborníky a specializované instituce

Proč byste nás měli navštívit?

Děti v náhradní rodinné péči mají často specifické potíže, zejména citové a sociální. To často nové rodiče či pečovatele překvapí a ti si pak nevědí rady. Podle výzkumu v USA až  60% těchto dětí trpí různými psychologickými a vývojovými obtížemi. Natama má proto připravený program, který nabídne bezplatnou poradnu a další psychologické a terapeutické služby, které se našim klientům osvědčily.

V České republice je málo specializovaných odborníků či dokonce organizací, které se na péči o děti s problémy spojenými s raným traumatem a na poruchy attachmentu zaměřují a mají s tím dlouholeté zkušenosti.

Každý rodič takového dítěte vám ale potvrdí, že odborník specialista se opravdu hodí.

V Natamě se k němu dostanete!

Jak návštěva probíhá?

Setkáte se s odborníkem, zkušeným rodinným poradcem pro rodiny a děti, také pro děti v adopci nebo v pěstounské péči. Ten Vás pečlivě a trpělivě vyslechne.

Teprve poté Vám doporučí, jaké služby by pro vás bylo nejvhodnější využít.  Naši klienti si mohou vybrat a využívat jen ty služby, které opravdu potřebují.

Telefon: 222 733 307

 

Napište nám zprávu