Semináře a kurzy pro zájemce i veřejnost

Natama se věnuje informování a vzdělávání jak široké veřejnosti, tak lidí, kteří se již pro náhradní rodičovství rozhodli a chtějí být dobře připraveni.


PŘEHLED OTEVŘENÝCH WORKSHOPŮ PRO VEŘEJNOST 2017

NATAMA Institut Výzkumu a vzdělávání ASTRA (Attachment, systém, trénink, rodičovství, autonomie)

pro Vás připravil vás otevřené semináře o důležitých a zajímavých tématech v oboru vývojové psychologie a péče o děti s raným traumatem a náhradní rodinné péče. Přednášejí specialisté na raný vývoj, attachment, výchovu a péči o děti. Workshopy jsou vhodné pro profesionály v oboru, rodiče a náhradní rodiče, učitele, zájemce a žadatele o náhradní rodinou péči a zaujatou veřejnost.

Otevřený workshop / v rozsahu 4 vyučovací hodiny /
Čas: 9:30 – 13:00
Místo: DOM Braunerova 22 Praha 8
Účastníci obdrží na vyžádání certifikát
Přihlášku si stáhněte na konci této stránky

JARNÍ SEMESTR

BIOLOGICKÁ RODINA, IDENTITA A ZVLÁDNUTÍ HISTORIE
14. března 2017

Když dítě nevyrůstá se svými biologickými rodiči, často pociťuje ve svém životě a v historii mezeru. Má se s nim setkat nebo setkávat? Jak může zvládnout svoji historii a vybudovat bezpečný vztah se svými pěstouny nebo adoptivními rodiči. Seminář vám ukáže hluboký význam celistvosti životního příběhu a problémů spojených s mezerami v historii dítěte. Dozvíte se, jak dítěti pomoci takovou minulost zvládnout a jak být přitom s ním na jedné lodi.

JAK SE DÍTĚ STÁVÁ AUTONOMNÍM aneb PUBERTA A JAK NA NI
4. dubna 2017

Vašemu dítěti je 13 a najednou se probudilo úplně jiné. Výkyvy nálady, odpor ke všemu, hádky jsou na denním pořádku. Nic jiného, než kamarádi je už nezajímají, ohrnují nad vámi nos? Puberta je důležité stádium vývoje dítěte. Seminář vám pomůže jí porozumět i správně se zachovat, když je potřeba.

RANÝ VÝVOJ MOZKU, NEUROBIOLOGIE A PÉČE O DÍTĚ
30. května 2017

Současná neurověda mění naše pochopení psychologického vývoje. Když porozumíme vývoji mozku, podíváme na projevy dítěte jinak. Poznání o vývoji mozku vám pomůže rozumět dítěti, jeho potřebám i chování. Seminář vám pomůže lépe chápat chování vašeho dítěte a jeho vývoj.

PODZIMNÍ SEMESTR

Termíny akcí budou avizovány do  30. 6. 2017

ATTACHMENT, VÝVOJ, VÝZNAM, PORUCHY A RODIČOVSTVÍ

Teorie attachmentu je hlavní vývojnou teorií současnosti. Pochopení významu raného pouta mezi matkou, otcem a dítětem předurčuje emocionální a sociální vývoj dítěte, a také jaké vztahy bude mít v dospělosti. Attachment je vrozený systém zásadního významu. Lze ho narušit a také opravit. Seminář vám pomůže vědomě budovat jisté pouto mezi vámi a vaším dítětem.

PORUCHY CHOVÁNÍ A VÝVOJOVÉ TRAUMA A PRINCIPY LÉČENÍ V RODI

Odborníci na trauma popsali, jak komplexní následky bude mít dítě, které prožilo dlouhodobé nebo opakované zanedbání či trýznivé chování od svých rodičů nebo pečovatelů, nebo když jim bylo přítomno. Seminář vám pomůže pochopit vaše dítě s problémy s chováním a dozvíte se také, jak můžeme takovému dítěti pomoci.

BIOLOGICKÉ A NÁHRADNÍ RODIČOVSTVÍ, VĚDA, MÝTY, ZKUŠENOSTI

Adoptovat dítě nebo se stát pěstounem? Být pěstounem svého vnuka, neteři? Co to znamená? Jak to funguje? Co potřebujeme vědět? Nedocenitelný seminář pro všechny, kdo uvažují o náhradní rodinné péči, stali se neočekávaně náhradními rodiči nebo pracují v tomto oboru.

HRANICE A LIMITY, TRESTAT NETRESTAT A JAK NA TO

Dítě má vrozenou potřebu žít v ohraničeném prostředí, v mezích. Jak je správně stanovit? Jak používat potrestání. Co funguje, co nefunguje a proč. Vývojové hledisko pomůže rodičům správně rozumět i správně jednat. Seminář vám pomůže stanovat hranice tak, aby fungovaly.

Napište nám zprávu