Almanach 2016

PETRA WINNETTE

UŽITEČNÝ RÁDCE pro náhradní rodiče a jejich okolí

Vychází v edici Almanach o rodičích a dětech, 2016. Praha: Natama.

Pro koho vznikla tato knížka?

Knížka byla napsána pro všechny, kteří se rozhodli být rodiči dětem, které se u nich nenarodily: Adoptivní rodiče, příbuzné, partnery rodičů, pěstouny a další pečovatele. A také pro jejich okolí: babičky, dědy, sousedy, paní učitelky a další.

Co v ní najdete?

Knížka přináší přehledný obrázek o tom jak se orientovat ve službách, odborné pomoci a ve státním systému sociálně právní ochrany. Také přístupně a na vysoké úrovni shrnuje specifická témata, která náhradní rodičovství přináší při péči o děti a jejich výchově:

  • Význam rodiny a rodičovské postavy pro děti, které nežijí s biologickými rodiči
  • Téma attachmentu a vztahu s dospělými
  • Prožívání a psychický vývoj dětí v péči náhradních rodičů, specifická problémová chování dětí
  • Stesk po biologické rodině a kontakt s ní, historie dítěte
  • Co musí dítě zvládnout, aby netrpělo následky stresu z dětství do dospělosti
  • Jak mu s tím náhradní rodič může pomoci
  • Kdo a jak může pomoci náhradním rodičům i dětem

Pomocník při vzdělávání pěstounů i ostatních

V současné době mají pěstouni a příbuzní v roli pěstounů povinnost spolupracovat s doprovázející organizací a vzdělávat se, aby dětem jim svěřeným mohli být dobrými náhradními rodiči. Celkově je to pro ně často složité. Nemusí se vždy vyznat v tom, kdo je kdo v náhradní rodinné péči. Jak mají s dítětem mluvit o jeho současnosti a minulosti. Jak rozumět steskům dítěte po jeho biologické rodině a jak ho rodičovsky vychovávat, když vlastně není „jejich“. Jak vyhledat odbornou pomoc a u koho.

Jak s knížkou pracovat?

Knížka je efektivním pomocníkem pěstounů a součástí jejich vzdělávání

  • Sama o sobě naplňuje část povinných vzdělávacích hodin (8), a také inspiruje k dalšímu učení se a rozvoji.
  • Pěstouni si v ní hledají odpovědi na své konkrétní otázky, mohou o tématech hovořit se svým klíčovým pracovníkem nebo poradcem, mohou si vyhledat další informace.

Užitečný rádce se vždy hodí! Na začátku i po letech!

UŽITEČNÝ RÁDCE JE SKVĚLOU FORMOU POVINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PĚSTOUNŮ AŽ V ROZSAHU 8 HODIN!