Proběhla 7. Konference Institutu Natama a profesní skupiny ASTRA

"Děti, které ztratily důvěru, a jak jim můžeme pomoci."

Pro sociální a provázející pracovníky, psychology, poradce, terapeuty,
náhradní rodiče, rodiče i učitele

12. 5. 2017 | 9.30 – 15.30 | Novotného lávka 5, Praha 1

Courtney Rennicke, PhD (USA)
PhDr. Petra Winnette, PhD. (ČR)

Certifikát: 8 vyučovacích hodin

Zaměření Konference

Konference navazuje na tradici odborných konferencí otevřené profesní skupiny ASTRA. Tentokrát jsme pozvali americkou psycholožku a psychoterapeutku Dr. Courtney Rennicke. Druhým přednášejícím bude srovnávací vědkyně a psychoterapeutka Dr. Petra Winnette. Zaměříme na hlavní důvody problémového chování dětí v náhradní rodinné péči a dětí s těžkým dětstvím. Nejčastější příčinou je, že kvůli svým zkušenostem ztratily důvěru ve své rodiče, pečovatele a nejbližší lidi kolem sebe. Jak se to projevuje v chování? Jak ve škole? Jak jim pomoci? Rodičovská péče a trpělivost se někdy zablokuje. Co potřebují rodiče a náhradní rodiče?

Přednášející

Courtney Rennicke, PhD


Vystudovala psychologii na Columbijské universitě v New Yorku. Specializuje se na psychoterapii zaměřenou na attachment a na rodiny, které pečují o adoptivní a pěstounské děti. Má řadu výcviků v tomto oboru. V první řadě studovala Dyadickou vývojovou psychoterapii s Dr. Danielem Hughesem. Dále má výcvik v terapii zaměřené na emocionální problémy spojené s poruchami chování u dětí a mladistvých. Je lektorkou, a superviduje psychology, sociální pracovníky a odborné pracovníky v psychiatrii.

Petra Winnette, PhD


Vystudovala pedagogickou fakultu UK, má doktorát ze srovnávací vědy na filosofické fakultě UK. Dále studovala vývojovou a aplikovanou psychoterapii na UCC v Irsku. Má výcvik v Dyadické psychoterapii, studovala s Dr. Danielem Hughesem a Dr. Arturem Beckerem Weidmanem. Dále výcvik v Pesso Boyden System Psychomotor terapii, je přímým žákem Alberta Pessa. Je lektorkou a supervizorkou, přeložila a napsala několik knih v tomto oboru. Je zakladatelkou a ředitelkou Institutu rodinné péče Natama.