Konference: Tajemství vyvíjejícího se mozku

byla věnována výzkumu v oblasti sociální afektivní neurovědy a následků adversních dětských zkušeností (ACE) pro sociální vývoj. Konference rovněž přiblížila souvislosti mezi sociální a afektivní neurovědou a psychoterapií dětí a dospělých s historií ACE.

Místo konání: NUDZ, Topolová 748, Klecany u Prahy
Datum konání: 23. 4. 2019

Přednášející

Nim Tottenham, PhD (USA)


Je profesorkou psychologie na Columbijské universitě, kde vede Vývojovou afektivní neurovědeckou laboratoř (Developmental Affective Neuroscience Laboratory). Výzkum v její laboratoři se zaměřuje na vývoj nervových okruhů, které zodpovídají za afektivní chování během dětství a adolescence, se zvláštním zřetelem na limbicko-kortikální propojení (například mezi amygdalou a mediálním prefrontálním kortexem). Laboratoř zejména zkoumá normativní vývoj lidského mozku a vliv adversních zkušeností v dětství na sociální vývoj. Nim Tottenham a její kolegové a studenti používají metody zaměřené na výzkum chování a fyziologie a také funkční magnetickou resonanci s cílem rozpoznat sensitivní období vývoje. V těchto obdobích má vliv vnějšího prostředí největší dopad na neurální vývoj fenotypu.
Nim Tottenham je autorkou vice než 80 odborných článků a kapitol ve vědeckých časopisech a publikacích. Často presentuje na národních a mezinárodních odborných fórech o vývoji lidského mozku a vývoji emocionality.

PhDr. Petra Winnette, PhD (Praha)


Získala doktorát v oboru komparatistiky na Filosofické fakultě University Karlovy. V rámci Fulbrightova stipendia byla v roce 2017–18 na vědecko-studijním pobytu na Columbijské universitě v New Yorku na katedře psychologie. Byla členem vědecké komise mezinárodního kongresu dětské a adolescentní psychiatrie IACAPAP 2018. Jejím hlavním odborným zájmem je vývojová neurověda a význam raného vývoje pro sociální chování během celého života.
Je certifikovaným psychoterapeutem v metodě Pesso Boyden System Psychomotor, v Motivačních rozhovorech a v metodě Dyadické vývojové psychoterapie, je konzultantem, supervizorem a lektorem Terapie zaměřené na attachment.
Petra Winnette spoluzaložila v roce 2003 Institut rodinné péče Natama, který vede, a kde má rozsáhlou poradenskou a terapeutickou praxi s dětmi a jejich rodinami a s dospělými, kteří prošli adversními dětskými zkušenostmi. Pravidelně presentuje na národních a mezinárodních konferencích a napsala a publikovala řadu odborných knih.