Semináře a kurzy pro zájemce i veřejnost

Natama se věnuje informování a vzdělávání jak široké veřejnosti, tak lidí, kteří se již pro náhradní rodičovství rozhodli a chtějí být dobře připraveni.


PŘEHLED OTEVŘENÝCH WORKSHOPŮ PRO VEŘEJNOST JARO 2019

NATAMA Institut Výzkumu a vzdělávání ASTRA (Attachment, systém, trénink, rodičovství, autonomie)

pro Vás připravila otevřené semináře o důležitých a zajímavých tématech v oboru vývojové psychologie a péče o děti s raným traumatem a náhradní rodinné péče. Naše workshopy a přednášky se opírají o vědecké výzkumy a zkušenosti z dobré praxe. Workshopy a konference jsou vhodné pro profesionály v oboru, rodiče a náhradní rodiče, učitele, zájemce a žadatele o náhradní rodinnou péči a zaujatou veřejnost.

Otevřený workshop / 4 vyučovací hodiny / 9:30 – 13:30
Místo konání: Přednáškový sál ÚČL v objektu Na Florenci 1420/3, Praha 1, vchod C, 3. patro
Účastníci obdrží certifikát a daňový doklad / fakturu.
Platit lze hotově nebo převodem.
V Přihlášce prosíme vyplnit pečlivě fakturační údaje.
Přihlášku si stáhněte níže.
Vyplněnou přihlášku zašlete na: ondraskova@natama.cz

WORKSHOP 28.5.2019

Rodičovství: Attachment v rodičovství a další ingredience

Rodič je na celý život. Jak se stav mysli vzhledem k attachmentu dospělého
projevuje v rodičovství? Jistý attachment a nic víc není třeba? Co to
znamená sensitivní rodičovství? Autoritativní nebo povolené rodičovství? Co
k tomu říká věda? Co říká praxe?
Budeme společně zkoumat klíčová témata a vědecké výzkumy spojené s významem
rodičovské péče a výchovy.

Lektor: PhDr. Petra Winnette, PhD.