Uzavíráme Dohody. U nás dostanete více!

Natama uzavírá dohody o výkonu pěstounské péče s rodinami i jednotlivci, kteří se právě stali pěstouny a přijímají své dítě. Dohody uzavíráme i s pěstouny, kteří se z různých důvodů rozhodli s Natamou spolupracovat a chtějí změnit  provázející organizaci.

Natama vnímá institut dohody o výkonu pěstounské péče (dále jen Dohoda) jako prostor pro spolupráci pěstounů a odborné organizace tak, aby dítě v pěstounské péči mělo láskyplný bezpečný domov, aby mělo kolem sebe blízké lidi, které mu rozumí a pečují o něj i v náročných chvílích a obdobích života.

Natama je odbornou organizací a dlouhodobě se věnuje následkům špatné nebo chybějící péče u dětí. Svým klientům, pěstounům i osvojitelům, pomáhá porozumět všem souvislostem, poskytuje poradnu i terapii dětem i rodičům.

Dohoda v Natamě. V čem jsme jiní?

Kvalita pro každého klienta

Aby bylo možné pracovat odborně a individuálně, má Natama v oddělení Dohod omezenou kapacitu, pracuje s menší skupinou pěstounů. S každým klientem pracuje vysoce kvalifikovaný zkušený tým odborníků.

Komplexní služby a péče. Pod jednou střechou má klient k dispozici:

Klíčového pracovníka s vysokou kvalifikací a dlouholetými zkušenostmi. Přejeme si, aby klíčový pracovník doprovázel dítě a rodinu dlouhodobě různými situacemi i obdobími, úspěchy i potížemi.

Poradnu pro děti i rodiče vedenou interními psychology a psychoterapeuty.

Terapii pro děti, které zažily trauma opuštění svými rodiči a pobyt v instituci jako je kojenecký ústav nebo dětský domov a také odbornou pomoc pro jejich rodiče.

Špičkové vzdělávání různými formami. Každý rok pořádáme odborné konference se zahraničními lektory, ale nabízíme i řadu komorních workshopů pro menší skupinu účastníků. Vzdělávání vychází z dlouholetých zkušeností z práce s náhradními rodinami i z aktuálních potřeb našich rodičů.

Specialistku na kontakt dítěte s biologickou rodinou. I zde vycházíme ze zcela unikátních potřeb dětí a celé pěstounské rodiny. Zaměřujeme se na citlivou komunikaci a nastavení kontaktů v souladu s konkrétními potřebami dítěte.

Krizovou telefonickou pomoc 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Krizovou linku vedou interní odborníci Natamy.

Pojďme se setkat!

Rádi se setkáváme s budoucími i stávajícími pěstouny. V rámci nezávazného setkání Vám budeme naslouchat a řekneme Vám více o tom, co Natama nabízí. Pokud máte zájem, stačí napsat vzkaz:

Napište nám zprávu

Vložením vzkazu nám poskytnete svoje jmeno, přímení a e-mailovou adresu. Budeme s nimi nakládat jako s Vašími osobními údaji. Informace o tom, jak chráníme Vaše osobní data, si můžete přečíst ZDE.