Poradna pro dospělé

Čas není vždy univerzálním lékem. Naši odborníci umí velmi dobře pracovat i s lidmi, kteří si z dětství nesou důsledky složitého dětství, špatné výchovy, byli adoptováni, prošli pěstounskou péčí či ústavní výchovou. Nabízíme individuální práci založenou na mezioborovém přístupu podle potřeb klientů. Součástí naší práce je například sociální terapie a reedukace, speciální poradenství zaměřené na následky špatné péče či traumat v dětství. V naší práci úspěšně využíváme systém a metodu Pesso Boyden System Psychomotor, která do hloubky léčí raná traumata, nenaplnění vývojových potřeb a mezery v sociálních rolích.  Velmi účinně pomáhá lidem, kteří potřebují pomoci se vztahy s blízkými lidmi, ale také v práci nebo s lidmi vůbec.

Telefon: 222 733 307

Napište nám zprávu