Knihy a videonahrávky

Na této stránce najdete seznam všech publikací, které Natama vydala. Každá publikace je zde popsána a je zde také informace o tom, jak jí lze objednat.

Publikace objednávejte na tomto emailu: tucova@natama.cz
Upozornění: Pokud objednáte zaslání jedné publikace, účtujeme poštovné a balné 40 Kč
Pokud objednáte dvě a více knih, účtujeme poštovné a balné 50 Kč celkem

V roce 2014 jsme založili novou edici publikací, knih, DVD a dalších odborných materiálů o rodičovství, vývojové psychologii a péči o dětí. Edice se jmenuje ALMANACH o dětech a lidech.

V edici ALMANACH o dětech a lidech (rok 2016) vychází

UŽITEČNÝ RÁDCE pro náhradní rodiče a okolí

Uvnitř najdete důležité a zajímavé informace a témata:

  • Kdo je kdo v náhradní rodinné péči o děti.
  • V čem je to stejné a v čem jiné: adoptivní rodiče, příbuzní, partner rodiče, pěstoun na dlouhou dobu, přechodný pěstoun.
  • Budování bezpečí a vztahu s náhradním rodičem.
  • Co dělat, když: kontakt s biologickou rodinou, puberta, problémové chování, spolupráce s psychology, terapeuty a psychiatry a další...

Čtěte více o Almanachu 2016.

UŽITEČNÝ RÁDCE JE SKVĚLOU FORMOU POVINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PĚSTOUNŮ AŽ V ROZSAHU 8 HODIN!

Publikace má více než 70 stran.
Cena: 120 Kč + poštovné
Objednávejte na: tucova@natama.cz.
V objednávce nezapomeňte uvést kompletní fakturační údaje a adresu dodání publikací!

ALMANACH (pro rok 2015) Býti rodičem

Editor a autor: Petra Winnette Výjimečná publikace se zaměřuje na téma rodičů a rodičovství. Najdete zde komentované odborné texty s ukázkami překladů z textů Alberta Pessa (Existuje ideální rodič?), Daniela Hughese a Jonathana Baylina (Když se rodič zablokuje), Richarda Bromfielda (Jak nezkazit dítě snadno a rychle), Petry Winnette (Různí rodiče a Příběhy z poradny). Publikace je určena pěstounským a adoptivním rodičům, psychologům, rodinným poradcům a terapeutům  a provázejícím pracovníkům. Vyprodáno.

ALMANACH (pro rok 2014)

Editor: Petra Winnette Publikace s odborně naučnými texty k rodičovství. Jak poznáme, že se dítě vyvíjí odlišně? Jak raný stres ovlivňuje vývoj dítěte? Může být dítě v adopci v kontaktu se svými biologickými rodiči? "Naše dítě" ve škole a další. Publikace je určena pěstounským a adoptivním rodičům, psychologům, rodinným poradcům a terapeutům a provázejícím pracovníkům. Vyprodáno.Dále nabízíme tyto publikace:

Čítanka pro rodiče

Publikace je určená hlavně pro (náhradní) rodiče dětí, které prožily v raném dětství ústavní péči, týrající a zanedbávající rodinu.  Je souhrnem odborných článků předních světových odborníků na attachment a terapii dětí s raným a vývojovým traumatem  určených pro "terapeutické rodiče". Cena: 140 Kč

Autentické videonahrávky s Albertem Pessem

Každé DVD obsahuje interview s klientem, terapeutické sezení s Albertem Pessem a jeho komentářem. Zakoupit lze jednotlivě nebo jako celý soubor. Cena: 300 Kč za DVD (60 - 90 minut) Objednávejte e-mailem nebo ve vydavatelství Kosmas.

O ztraceném dítěti a cestě do bezpečí 

Autor: Petra Vrtbovská, Odborná recenze: PhDr. Marie Farková. Unikátní odborně naučná publikace zaměřená na téma attachmentu a posledních objevů v neurobiologii a vývojové psychologii  v této oblasti. Případové studie a ukázky terapeutické praxe pocházejí ze zahraničí i z českého prostředí. Je rovněž určena všem, kteří pečují o děti s raným vývojovým traumatem. Zaujme i pěstouny, adoptivní rodiče a učitele těchto dětí. Cena: 180 Kč

Úvod do Pesso Boyden System Psychomotor

Autorský kolektiv: Albert Pesso, Diane Boyden-Pesso, Petra Vrtbovská. Odborná recenze: MUDr. Doc. Dr. Kamil Kalina CsC. Publikace je primárně určena široké odborné veřejnosti: psychologům a psychoterapeutům, pedagogům a konzultantům i obci pomocných profesí. Jistě také zaujme laickou veřejnost zajímající se o psychologii. Spoluautorka, Petra Vrtbovská, zasazuje PBSP do kontextu světové psychiatrie. O kvalitě díla mimo jiné mluví i fakt, že je vydáváno ve spolupráci s psychiatrickou klinikou I. lékařské fakulty UK. Vyprodáno. Uvažujeme o dotisku.

Vytváření knihy života aneb Pomáháme dítěti porozumět jeho minulosti. 

Autorský kolektiv: Tony Ryan, Rodger Walker. Natama, 2006 Ilustrovaná publikace, která je návodem k práci s životním příběhem dítěte. Vysvětluje význam všech událostí v životě dítěte a představuje metodu, díky níž dítě porozumí své minulosti, pochopí svou současnou situaci a dokáže hledět s optimismem do budoucnosti. Cena: 100 Kč

Tyto publikace jsou nyní vyprodány

Jsem náhradní táta, jsem náhradní máma aneb průvodce pro pěstouny a osvojitele. 

Autorský kolektiv: Petra Vrtbovská, Ondřej Formánek. Natama, 2006 Ilustrovaná publikace určená především těm, kdo se starají doma o svěřené děti a poskytují jim péči ve své rodině. Cena: 100 Kč (Vyprodáno, uvažujeme o dotisku)

Moderní péče o ohrožené a opuštěné děti. 

Autor: Petra Vrtbovská. Natama, 2005. Publikace ve stručnosti ukazuje, co se skrývá za pojmem moderně pojímaná pěstounská péče, či jinými slovy "profesionální pěstounská péče". (Vyprodáno, uvažujeme o dotisku) 

Kuchařka od NATAMY aneb metodické listy a příběhyz praxe v oboru náhradní rodinné péče.

Autor: Petra Vrtbovská Praha, 2011 Užitečnou metodickou příručku pro nadcházející transformaci systému péče o ohrožené děti. Osm let pilotního projektu, zkušenosti a propracované metodické listy jsou inspirací i radou. Publikace je velice praktická, autorka sdílí se čtenáři know-how NATAMY s cílem rozvíjet a podpořit dobrou praxi v České republice. Cena: 100 Kč (Vyprodáno, uvažujeme o dotisku)