Almanach 2021

PETRA WINNETTE

Poradenství a terapie dětí s adverzními dětskými zkušenostmi (ACE)
a narušeným vývojem attachmentových vztahů

Jaké jsou možnosti odborné pomoci dětem a mladým lidem, kteří zažili dětské adverzní zkušenosti? Vědecké poznatky a dobrá praxe.

Odborná pomoc rodičům dětí, rodinám a dětem samotným, když se objeví problémy, stojí na několika pilířích. Rodiče přicházejí většinou bezradní a zoufalí a očekávají, že psycholog, psychiatr nebo psychoterapeut se dítěte ujme a napraví ho. Rodiče nebo primární pečovatelé jsou ale nejdůležitějšími lidmi v životě dítěte. Současná vývojová neurověda nám přináší více a více poznatků o tom, že máme vrozený genetický program, který očekává zapojenou a citlivou rodičovskou péči po dobu asi 25 let. Taková rodičovská péče je očekávaným prostředím a dítě je na ní závislé. Dítě může být velmi závažně poškozeno absencí rodičovské péče zejména v raném věku a dětském věku.
Co tedy dělat, když má dítě trápení, a třeba se chová agresivně, odmítavě, neposlouchá, udělá velký průšvih ve škole? Budeme potřebovat důkladně zjistit, co za takovým chováním je. A pak budeme potřebovat rodiče. A rodiče budou potřebovat pomoc a podporu, aby se mohli stát takovými rodiči, jaké jejich dítě nyní potřebuje. Zvláštní pozornost musíme věnovat dětem, které zažily v raném nebo pozdějším dětstvím adverzní zkušenosti. Ty potřebují zvláště poučené a odhodlané rodiče nebo primární pečovatele, aby se mohly vrátit zpět na cestu zdravého vývoje. Není to jednoduché a rodiče nebo primární pečovatelé často nevědí, co se děje, co udělat, na koho se obrátit, co se od nich očekává. V této publikaci se pokusíme osvětlit, jak to celé funguje.
Naše publikace v edici Almanach o dětech a lidech & Věda do kapsy vychází v tištěné i digitální podobě.

Stáhněte si publikaci v PDF zde.