Tým

Interní pracovníci institutu Natama:

PhDr. Petra Winnette, Ph.D. (Praha)
Natama Institut, 1. lékařská fakulta University Karlovy
Petra Winnette vystudovala Pedagogickou fakultu University Karlovy. V této době v rámci dlouhodobého stipendia také studovala vývojovou a aplikovanou psychologii na University College Cork v Irsku. Získala doktorát v oboru srovnávací vědy (komparatistiky) na Filosofické fakultě University Karlovy. Získala Fulbrightovo stipendium a v roce 2017–18 byla na vědecko-studijním pobytu na prestižní Columbijské universitě v New Yorku na katedře psychologie a v laboratoři vývojové afektivní neurovědy. Byla členem vědecké komise mezinárodního kongresu dětské a adolescentní psychiatrie IACAPAP 2018, kde vedla jeden z workshopů.
Jejím hlavním odborným zájmem je vývojová neurověda a biologická psychologie raného vývoje, attachment a sociální kognitivní neurověda. Zajímá ji, jak rané adversní zkušenosti ovlivňují vývoj mozku, paměť a chování během celého života.
Petra Winnette je certifikovaným psychoterapeutem v metodě Pesso Boyden System Psychomotor (USA) a v metodě Dyadické vývojové psychoterapie (USA). Je také certifikovaným terapeutem, konzultantem a lektorem, v Terapii zaměřené na attachment a v Motivačních rozhovorech.
Petra Winnette spoluzaložila v roce 2003 Institut rodinné péče Natama, který vede a kde má rozsáhlou klinickou terapeutickou praxi s dětmi (a jejich rodinami) a s dospělými, kteří prošli adversními dětskými zkušenostmi, včetně raného pobytu v institucionálních zařízeních a nemocnicích bez primárního pečovatele.
Petra Winnette pravidelně presentuje na národních a mezinárodních konferencích a napsala a publikovala řadu odborných knih.
Podrobný profesionální životopis Petry Winnette si můžete přečíst ZDE.

Ing. Michaela Wicki
Výkonný manažer, finanční a personální ředitel, metodik v oblasti sociálních služeb
Michaela Wicki vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a  MBA Basic program v TSBC. Vede organizaci DOM – Dům otevřených možností, o.p.s. Dlouhodobě se zabývá managementem neziskových organizací, řízením a designem sociálních služeb, spolupracuje s organizacemi na státní i nestátní úrovni. Rovněž uplatnila svoje schopnosti v privátní sféře.

Mgr. Petr Růžička
Poradce, terapeut, lektor, psycholog, klíčový pracovník
Petr Růžička vystudoval herectví a po té klinickou psychologii na Filosofické fakultě UK. Je zkušeným psychoterapeutem, má řadu odborných výcviků v oblasti rodinné terapie a práce se závislými a jejich rodinami. Je zkušeným lektorem. Dlouhodobě pracoval s rodinami závislých v Denním sanatoriu na Ondřejově.

Mgr. Adéla Konečná
Pracuje v Natamě jako sociální pracovnice a rodinná konzultantka od září 2018. Adéla vystudovala Vyšší odbornou školu pedagogickou v Litomyšli, Speciální pedagogiku na Technické universitě v Liberci a UJAK. Dříve působila několik let v Dětském domově Lety, od roku 2016 pracuje jako sociální terapeut v DOMU. Během své praxe absolvovala výcvik v Motivačních rozhovorech a další odborné kurzy. V současné době je ve výcviku PBSP a ASTRA DDP.

Mgr. Barbora Mlázovská
Vystudovala speciální pedagogiku a jednooborovou psychologii na Pedagogické fakultě UK. Zabývala zajímavým výzkumem zaměřeným na vývoj empatie a dalšího sociálního fungování dětí v ústavní a pěstounské péči. Dlouhodobě pracuje jako psycholožka v Klokánku FOD. Absolvovala výcvik ASTRA DDP a studuje systemickou psychoterapii.
V Natamě pracuje jako rodinný poradce a psycholog-diagnostik.

Dr. Eva Vítková, Ph.D. (roz. Nouzová)
Psycholog – diagnostik, výzkumný pracovník
Eva vystudovala psychologii a sociologii na univerzitě v Aberdeenu, ve Velké Británii, kde posléze také získala doktorát v oblasti diagnostiky psychických poruch a neuropsychologie. V současné době se věnuje soukromé terapeutické práci s klienty s duševním onemocněním. Soustředí se především na terapii ve stylu KBT, terapii pomocí přijetí a závazku a na soucit zaměřenou terapii. Současně se také specializuje na poruchy kognitivních funkcí.
V Natamě je zapojena do psychologického posuzování žadatelů a diagnostiky dospělých. Zároveň je členem Brain and Behavior Laboratoře Natamy jako spolupracovník výzkumu.

Mgr. Viktor Bosák
Externí psycholog, diagnostik
Viktor Bosák je dlouholetým spolupracovníkem Natamy, vystudoval psychologii na Filosofické fakultě UK se zaměřením na klinickou psychologii, je zkušeným certifikovaným psychoterapeutem v PCA (rogersovská terapie). Dlouhodobě se specializuje na psychologickou diagnostiku. Mimo jiné dlouhodobě působil na Lince bezpečí, externě spolupracuje s odborem ochrany práv dětí MPSV.

Externí spolupracovníci Institutu Natama:

Prom. ped. Jiří Heller
Supervizor

PhDr. Marie Farková, Ph.D.
Psycholog, diagnostik, vysokoškolský učitel

Zvláštní poděkování

Děkujeme Arnoštu Goldflamovi za dlouhodobou spolupráci a patronství osvětových kampaní Natamy.
Arnošt Goldflam
Herec, spisovatel, dramatik, režisér
Patron informačních kampaní Natamy o náhradním rodičovství

Spolupracujeme

Prof. Nim Tottenham Ph.D. (Columbia University, NY, Department of Psychology) (výzkum)
Daniel Hughes Ph.D. (USA) Dyadic Developmental Psychotherapy Institute (DDPI)
Arthur Becker-Weidman Ph.D. (USA) Attachment Focused Treatment Institute (AFTI)
Pesso Boyden System Psychomotor® (PBSP Institute)
International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP)
Doc. PhDr. Jan Kožnar, CSc. (konzultant a lektor v oboru sexuologie)
MUDr. David Adam (výzkum)

Kolegové a organizace v České republice a na Slovensku:

Výbor dobré vůle Olgy Havlové
Amalthea
Centrum psychologické pomoci MSK
Cestou necestou
Dobrá rodina
Diakonie
Latus pro rodinu
Archa (Slovensko)
Návrat (Slovensko)

a s mnoha dalšími
Děkujeme!