Tým

Interní pracovníci institutu Natama:

PhDr. Petra Winnette, PhD
Ředitelka, odborný garant, poradce, terapeut, lektor, klíčový pracovník
Petra Winnette vystudovala Pedagogickou fakultu UK a získala doktorát na Filosofické fakultě UK v oboru srovnávací vědy. Dále studovala vývojovou a aplikovanou psychologii na UCC v Irsku. Je certifikovaným psychoterapeutem v DDP a PBSP (DDPI a PBSP I, USA). Působila jako vysokoškolský učitel na katedře Komparatisktiky FF UK a Centru adiktologie na Katedře psychiatrie UK.
V oboru se dlouhodobě specializuje na raný vývoj a attachment, na rané trauma, terapii raného traumatu a poruch attachmentu v dětství a v dospělosti. Je zkušenou poradkyní a psychoterapeutkou v tomto oboru. Přeložila a napsala několik knih.
Podrobný profesionální životopis Petry Winnette si můžete přečíst ZDE.

Ing. Michaela Wicki
Výkonný manažer, finanční a personální ředitel, metodik v oblasti sociálních služeb
Michaela Wicki vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a  MBA Basic program v TSBC. Vede organizaci DOM – Dům otevřených možností, o.p.s. Dlouhodobě se zabývá managementem neziskových organizací, řízením a designem sociálních služeb, spolupracuje s organizacemi na státní i nestátní úrovni. Rovněž uplatnila svoje schopnosti v privátní sféře.

Mgr. Viktor Bosák
Poradce, terapeut, psycholog, diagnostik, klíčový pracovník
Viktor Bosák je dlouholetým spolupracovníkem Natamy, vystudoval psychologii na Filosofické fakultě UK se zaměřením na klinickou psychologii, je zkušeným certifikovaným psychoterapeutem v PCA (rogersovská terapie). Dlouhodobě se specializuje na psychologickou diagnostiku. Mimo jiné dlouhodobě působil na Lince bezpečí, externě spolupracuje s odborem ochrany práv dětí MPSV.

Mgr. Petr Růžička
Poradce, terapeut, lektor, psycholog, klíčový pracovník
Petr Růžička vystudoval herectví a po té klinickou psychologii na Filosofické fakultě UK. Je zkušeným psychoterapeutem, má řadu odborných výcviků v oblasti rodinné terapie a práce se závislými a jejich rodinami. Je zkušeným lektorem. Dlouhodobě pracoval s rodinami závislých v Denním sanatoriu na Ondřejově.

Mgr. Zdenka Bartošová
Sociální pracovník, specialista na kontakt s biologickými rodinami dětí v NR, poradce, klíčový pracovník
Zdeňka Bartošová vystudovala Sociální práci na UK, má za sebou řadu výcviků v oboru.
Dlouhodobě se specializuje na práci s mladými lidmi s historií raného traumatu, opuštění, ústavní péče. Jako sociální terapeut působí v Domě na půl cesty DOM 8. Podle metodik Natamy se zaměřuje na oblast odborné podpory kontaktu dětí v NRP s jejich biologickými rodinami. Ve spolupráci s poradci a terapeuty vyhledává biologické rodiče, navazuje s nimi kontakt a spolupráci a pomáhá kontakt realizovat.

MgA. Jitka Ondrášková, PhD
Koordinátor Dohod o výkonu PP a odborných projektů
Jitka Ondrášková vystudovala střední zdravotní školu v oboru dětská sestra. Získala doktorát v oboru dramaturgie na JAMU v Brně. Dříve působila například v organizaci Drop-In.
V Natamě se zabývá administrací, koordinací a komunikaci v oblasti Dohod o výkonu PP, dále se podílí na aktivitách v PR a komunikaci se státní správou.

Externí spolupracovníci Institutu Natama:

Prom. ped. Jiří Heller
Supervizor

PhDr. Marie Farková, PhD
Psycholog, diagnostik, vysokoškolský učitel

Zvláštní poděkování

Děkujeme Arnoštu Goldflamovi za dlouhodobou spolupráci a patronství osvětových kampaní Natamy.
Arnošt Goldflam
Herec, spisovatel, dramatik, režisér
Patron informačních kampaní Natamy o náhradním rodičovství

Spolupracujeme

The TOGETHER Trust
www.togethertrust.org.uk
Albert Pesso a Diane Boyden – Pesso Boyden System Psychomotor
www.PBSP.com 
Daniel Hughes Ph.D.
www.danielhughes.org
Arthur Becker-Weidman PhD (USA) a Dyadická vývojová psychoterapie (DDP) www.Center4FamilyDevelop.com
MUDr. Milena Černá
www.vdv.cz
Jonathan Baylin, Ph.D.
Doc. PhDr. Jan Kožnar, CSc. (konzultant a lektor v oboru sexulogie)