Poradna pro dospělé

Upozorňujeme, že v současnou dobu je naše kapacita vytížená. Z tohoto důvodu bohužel nemůžeme momentálně přijímat nové klienty.

Dospělí lidé žijí svůj jedinečný vzácný život, ale jsou také pracovníky, partnery, rodiči, přáteli… Někdy se ukáže, že jsou tyto role pro dospělého velmi obtížné. Důvodem může být obtížná životní situace, nedořešené problémy z dětství a mnoho dalších. Odborná pomoc jim může pomoci situaci řešit. Poradna NATAMY pro dospělé se zaměřuje na:

  • Sociálně-právní poradenství dospělým v oblasti rodiny a péče o děti
  • Rodičovství a náhradní rodinnou péči
  • Na práci s dospělými, kteří potřebují odbornou podporu a pomoc, aby zvládli zapojení do běžného života mezi lidmi, v práci, ve škole a v partnerství

Nabízíme individuální práci založenou na mezioborovém přístupu podle potřeb klientů. Součástí naší práce je například sociální terapie a reedukace, speciální poradenství zaměřené na následky špatné péče či traumat v dětství. V naší práci se úspěšně specializujeme na metody, které efektivně řeší nenaplnění vývojových potřeb v dětství, rané a vývojové trauma a mezery v sociálních rolích.

Kontaktujte nás, prosím, takto:

Vložením vzkazu nám poskytnete svoje jmeno, přímení a e-mailovou adresu. Budeme s nimi nakládat jako s Vašími osobními údaji. Informace o tom, jak chráníme Vaše osobní data, si můžete přečíst ZDE.