Stalo se v Natamě

 

2022

Září – prosinec 2022
Kolumbijská universita, New York

Petra Winnette byla na pozvání prof. Nim Tottenham na druhém studijním-vědeckém pobytu na prestižní Kolumbijské universitě v New Yorku. Společně analyzovaly data pražské studie a spolupracovaly na přípravě teoretického článku o novém pochopení blízkosti v lidských vztazích z hlediska neurovědy a paměti. Petra Winnette měla přednášku a vedla seminář pro DANL na CU.

Leden – prosinec 2022
Winnette Lab: Výzkumná studie

Probíhal sběr dat v rámci výzkumné studie zaměřená na sociální vývoj dětí se zkušeností pobytu v ústavní péči v kojeneckém období. Vědecký článek vyjde v renomovaném zahraničním vědeckém časopise během roku 2023.

Březen 2022
Diagnostické oddělení DIOD

Petra Winnette a Barbora Mlázovská zahájily pilotní činnost DIAGNOSTICKÉHO ODDĚLENÍ DIOD v Natamě. Považujeme za důležité, aby děti i dospělí dostávali kvalitní odbornou péči. Na začátku je často třeba udělat vyhodnocení rodinné situace a také zjistit povahu problémů dítěte a možné příčiny. Je to často detektivní práce. Naše diagnostické oddělení soustředí řadu validovaných metod, které můžeme použít při pátrání i plánování terapeutické práce, pro potřeby rodičů, škol, soudů a pod.


2021

Červen 2021
Konference a výcvik v Bratislavě

Petra Winnette přijala pozvání jako hlavní přednášející na celonárodní konferenci v Bratislavě, pořádanou organizací Návrat věnované následkům traumatického dětství a ACE. Přednášela spolu s nestorem psychologie na Slovensku MUDr. Jozefem Haštem.
Dále vedla výcvik psychologů a rodinných terapeutů v klinické aplikaci AAI. Výcvik a konference proběhly 8. - 10. 6. 2021.

Leden 2021 a duben 2021
Konference o kontaktu dítěte s biologickou rodinou

26. 1. 2021 jsme přijali pozvání na účast na on-line konferenci Kontakt a
identita dítěte v náhradní rodinné péči, kterou připravila chrudimská
organizace Amalthea. Petra Winnette zde měla hlavní úvodní přednášku.
Téma kontaktu dítěte v NRP s biologickou rodinou se stalo v poslední době v
ČR velmi zmateným a zavádějícím. Věříme, že je konference pomohla
vyjasnit.
V dubnu 2021 Natama organizuje odpolední on-line konferenci ke stejnému
tématu. Přednášela Petra Winnette, PhD, Arthur Becker-Weidman, PhD a
JUDr. Ondřej Bultas. Přednášky a materiály k semináři najdete zde.


2020
 

Prosinec 2020
Natočili jsme s Českým rozhlasem pořad „Moje terapie“

Rodiče mohou mít nejlepší úmysly a snahu, ale když sami trpí nevyřešeným
traumatem z dětství, jsou často úzkostní, dysregulovaní a bezradní. Velmi
zajímavý pořad (podcast) Moje terapie zachytil příběh klientky, která řeší
zkušenost zneužití v dětství a problémy s rodičovstvím pomocí metody Pesso
Boyden System Psychomotor s terapeutkou Petrou Winnette. Součástí je i
rozhovor o metodě PBSP. Poslechněte si zde.

Říjen 2020
Přednáška na konferenci Duše mámy

Přijali jsme účast na odborné konferenci věnované duševnímu zdraví maminek. Konference probíhá 8. 10. 2020 v Kongresovém centru, odborným garantem je MUDr. Antonín Šebela z Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ). Petra Winnette přednesla příspěvek na téma attachmentu a raného spojení mezi matkou a dítětem.

Září 2020
Seminář pro Rafael Institut: Teorie attachmentu, tradiční a moderní pojetí

Petra Winnette byla pozvána, aby vedla seminář pro Rafael Institut pro
účastníky dlouhodobého výcviku v hlubině dynamické psychoterapii zaměřené
na léčení následků traumatu.

Srpen 2020
Rozhovor Honzy Vojtka s Petrou Winnette

Jak adverzní dětské zkušenosti a narušené attachmentové vztahy s rodiči ovlivňují v dospělosti partnerství? Dozvíte se z rozhovoru Honzy Vojtka a Petry Winnette zde.

Březen 2020
Seminář studentů lékařství a dětské psychiatrie 3. lékařské fakulty UK

10. 3. 2020 Petra Winnette vede seminář v rámci povinné výuky studentů lékařství na pozvání MUDr. Davida Adama ze 3. LF UK. Téma semináře Teorie attachmentu, tradiční a moderní pojetí. Těší nás, že se téma raného sociálního vývoje dostává i k budoucím dětským psychiatrům. Tento seminář byl také posledním seminářem před vyhlášením uzavření škol a karantény kvůli COVID-19.


2019

14. října 2019
Přednáška pro klinický psychologický den Purkyňovy společnosti v Lékařském domě

Petra Winnette byla pozvána a přednášela 14. 10. 2019 pro psychology o citlivých a kritických obdobích raného vývoje mozku, paměti a sociálního chování.

Září 2019
7. mezinárodní konference PBSP

7. mezinárodní konference Pesso Boyden System Psychomotor terapie probíhala v Praze ve dnech 26.– 29. září 2019. Petra Winnette byla spolu s Jiří Siřínkem PhD (PBSP Institut) duchovním rodičem této významné konference. Petra Winnette přednášela jednu z hlavních přednášek na téma paměti a psychoterapeutické práce se záznamy v paměti v PBSP terapii.

23. dubna 2019
Odborný seminář "Tajemství vyvíjejícího se mozku"
ve spolupráci s NUDZ

Ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví (NUDZ) a profesorkou Nim Tottenham, PhD z Columbijské university probíhal dne 23. dubna 2019 na NUDZ seminář na téma Tajemství vyvíjejícího se mozku. Prof. Tottenham a Dr. Winnette presentovaly výzkum v oblasti vývojové afektivní neurovědy a vztahu neurovědy k psychoterapii.

Leden 2019
Konference v Košicích

Petra Winnette byla pozvána, aby vedla 31. ledna 2019 celodenní konferenci a workshop v Košicích na Slovensku. Tématem byla afektivní vývojová neurověda, výzkum a využití vědeckých poznatků v terapeutické a poradenské práci s dětmi a rodinami.

 

2018
 

Listopad 2018
Vědecká laboratoř v Natamě

Na základě rozhodnutí Správní rady vzniká v Natamě nové oddělení zaměřené na vědu a výzkum: Winnette Brain and Behavior Laboratory. Laboratoř se bude zabývat výzkumem vývoje mozku a chování, zpřístupňováním vědeckých poznatků v oboru vývojové neurovědy a psychologie zainteresované veřejnosti. Rovněž propojováním vědy s klinickou praxí a péčí o děti a rodiny. Více zde.

23. – 27. 7. 2018
Světový kongres dětské psychiatrie IACAPAP v Praze

IACAPAP je významná světová organizace, která se zabývá duševním zdravím dětí a mladých lidí, zejména z hlediska psychiatrie a pediatrie. Neurověda se rovněž začíná významně uplatňovat. Petra Winnette vede 90minutový workshop s názvem: Neuroscience and attachment theory explore consequences of adverse childhood experiences a na pozvání IACAPAP předsedá přednášce jednoho z hlavních přednášejících.


2017

Listopad 2017 – duben 2018
Columbia University, New York, USA

Dr. Petra Winnette získala prestižní vědecké stipendium na Columbia University v New Yorku. Bude spolupracovat s americkými kolegy v neurobiologické laboratoři na výzkumu vývoje mozku u zdravých a traumatizovaných dětí. Poznatky a zkušenosti bude publikovat a uplatní je v další práci i učení.

17. října 2017
Přednáška v NUDZ

Dr. Winnette přednášela pro lékaře a doktorandy NUDZ (Národní ústav duševního zdraví) o raném vývoji a attachment.

Říjen 2017
Vyšla kniha „Dědeček Měsíc, babička Lampion a malý Bo“

Vyšla v nakladatelství Natamy další knížka v edici Almanach o dětech a lidech, pro rok 2017 „Dědeček Měsíc, babička Lampion a malý Bo“. Jedná se o kouzelný příběh pro děti, rodiče a náhradní rodiče, který přiblíží čtenářům prožívání a svět dítěte, které ztratilo možnost žít se svojí rodinou.


2016

22. listopadu 2016
Premiéra dokumentu „Rané a vývojové trauma“

Premiéra dokumentu České televize v cyklu Klíč „Rané a vývojové trauma“, na kterém spolupracoval mj. Prof. Cyril Hoschl, další odborníci a také přechodní terapeutičtí rodiče.

27. října 2016
První kniha o následcích vývojového traumatu v dospělosti a o Pesso Boyden System Psychomotor terapii

V Londýně v nakladatelství Jessica Kingsley Publishers vyšla první souborná kniha o následcích vývojového traumatu v dospělosti a o Pesso Boyden System Psychomotor terapii „Working with Traumatic memories to Heal Adults with Unresolved Childhood Trauma“ (Terapeutická práce s traumatickými vzpomínkami – léčení dospělých s nevyřešeným dětským traumatem) od autorů Petry Winnette a Jonathana Baylina.

27. dubna 2016
Mezinárodní Neuropsychiatrické fórum

Dr. Petra Winnette přednesla jednu z hlavních přednášek a soustředila se na téma raného vývoje mozku a attachment v úvodním bloku fóra zaměřeném na duševní zdraví u dětí a mladých lidí. Navázala na přednášku dětského psychiatra MUDr. Michala Goetze o výzkumech dětí z rumunských komunistických dětských domovů a kojeneckých ústavů.