Stalo se a chystá se v Natamě

 

2020
chystá se v Natamě

 

Leden–srpen 2020 / Žadatelé o NRP

Probíhá příprava a posouzení dvou skupin žadatelů o náhradní rodinnou péči (česky a anglicky mluvících). Průběžně realizujeme konzultace s novými zájemci a žadateli jak česky mluvícími, tak anglicky mluvícími.

Leden–červen 2020 / LAMPA

Organizujeme rodičovské skupiny LAMPA  pro pěstounské a adoptivní rodiče. Polootevřená skupiny dává rodičům bezpečný prostor pro sdílení výchovných otázek a problémů při péči o děti a děti v NRP. Skupinu vede erudovaný odborník, který sdílení účastníků doplňuje o vědecké poznatky a zkušenosti.

Únor–duben 2020 / ASTRA DDP

Probíhá výběr účastníků a zahájení 7. skupiny výcviku ASTRA DDP, který je zahájen v dubnu 2020. Výcvik odborných poradců a terapeutů v komplexním přístupu k dětem s adverzními dětskými zkušenostmi a narušeným sociálním vývojem je založen na principech Dyadické vývojové psychoterapie a Terapie založené na attachmentu.

Březen 2020 / Brain and Behavior Lab

Zahájení výzkumu zaměřeného na odlišnosti sociálního vývoje u dětí se zkušeností fragmentované péče v raném období vývoje.

Duben/květen (datum bude stanoveno) 2020

Celostátní konference na téma péče o děti s adverzními dětskými zkušenostmi (ACE) v adoptivních a pěstounských rodinách. Věda a dobrá praxe odborné pomoci dětem s ACE, v NRP a jejich rodinám. Zahrne nutnost etiky, správné terminologie, bezpečí a vědeckých poznatků při práci s dětmi a rodinami. Nabídne nový praktický  a funkční model pro tuto složitou a náročnou práci. 

Květen / 21. 5. 2020

Přednáška na téma neurobiologie, adverzních dětských zkušeností a stresu v souvislosti s kontaktem dětí v NRP s jejich biologickou rodinou. Konference organizace Amalthea na Krajském úřadě v Pardubicích: Ztráta biologické rodiny, vyřešení traumatické minulosti a kontakt s biologickou rodinou v kontextu ACE (Adverse Childhood Experiences).

 

2019
stalo se v Natamě

 

Prosinec 2019 / Celodenní konference na téma: ACE jsou adverzní dětské zkušenosti

V pátek 13. 12. 2019 Natama organizovala další z jednodenních konferencí. Tentokrát jsme se věnovali tématu ACE – adverse childhood experiences (adverzním dětským zkušenostem) a jak ovlivňují chování, vývoj a zdraví po celý život. Hlavním přednášejícím byla Dr. Petra Winnette. Na konferenci byla také promítána přednáška lékaře a profesora Jamese Hudziaka, MD z Kanady na toto téma.

Srpen–prosinec 2019 / Žadatelé o NRP

Probíhala příprava a posouzení anglické skupiny žadatelů o náhradní rodinnou péči a konzultace s novými zájemci a žadateli jak česky mluvícími, tak anglicky mluvícími.

Říjen–prosinec 2019 / Informační kampaň OSVĚTA 2019: Pěstounská péče pomáhá dětem!

V letošním roce jsme chystali další ročník informační kampaně věnované rodinné péči o děti. Kampaň se zaměřuje na význam pěstounské péče a má svoji sekci na webových stránkách Natamy, plakáty ve veřejné městské dopravě v Praze, mediální vstupy.

Říjen 2019 / Přednáška pro klinický psychologický den Purkyňovy společnosti v Lékařském domě

Petra Winnette byla pozvána a přednášela 14. 10. 2019 pro psychology o citlivých a kritických obdobích raného vývoje mozku, paměti a sociálního chování.

Září 2019 / 7. mezinárodní konference PBSP

7. mezinárodní konference Pesso Boyden System Psychomotor terapie probíhala v Praze ve dnech 26.– 29. září 2019. Petra Winnette byla spolu s Jiří Siřínkem PhD (PBSP Institut) duchovním rodičem této významné konference. Petra Winnette přednášela jednu z hlavních přednášek na téma paměti a psychoterapeutické práce se záznamy v paměti v PBSP terapii.

Podzim 2019 / ASTRA DDP studijní dny v Bratislavě

Opět jsme se setkali s absolventy ASTRA DDP výcviku v rámci ASTRA DDP studijních dnů. Letos proběhly DDP Studijní dny v září v Bratislavě pro slovenské kolegy a v Praze na konci roku pro českou skupinu.

Září 2019 / Den pro FAS v Bratislavě

Petra Winnette přednášela v organizaci Fascinujúce děti při příležitosti Dne pro FAS (Fetal Alcohol Syndrom). Přednáška se věnovala pubertě a adolescenci. Na konferenci navazovaly studijní dny DDP v Bratislavě.

Červenec 2019 / Projekt NATAMA NET

Projekt NATAMA NET získal podporu Nadace Agrofert. Projekt navazuje na dlouhodobé odborné aktivity a služby Institutu rodinné péče Natama. NET je inovativní projekt poskytující odbornou a specifickou podporu širokému spektru cílové skupiny dětí s ACE (Adverse Childhood Experinece) a jejich rodičům, náhradním rodičům a pečovatelům i veřejnosti.

Červen 2019 / Týden pro pěstounství

Natama se připojila k aktivitě Magistrátu hlavního města Prahy “Týden pro pěstounství” dvěma veřejnými aktivitami: Přednáškou v Městské knihovně v Praze na Mariánském náměstí na téma: Vývoj mozku a chování, jak pomáhá pěstounská péče. A vystoupením Dr. Petry Winnette v pořadu České televize Studio 6.

Červen 2019 / Výcvik v Dyadické vývojové psychoterapii

Výcvik v Dyadické vývojové psychoterapii (ASTRA) úspěšně ukončila 6. výcviková skupina psychologů a psychoterapeutů z Česka a ze Slovenska.

Leden–červen 2019 / Workshopy pro veřejnost

Během celého jarního období probíhali workshopy a rodičovské skupiny. Workshopy nově probíhali v konferenčních prostorách Ústavu pro Českou literaturu.

Duben 2019 / Odborný seminář ve spolupráci s NUDZ

Ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví (NUDZ) a profesorkou Nim Tottenham, PhD z Columbijské university probíhal dne 23. dubna 2019 na NUDZ seminář na téma Tajemství vyvíjejícího se mozku. Prof. Tottenham a Dr. Winnette presentovaly výzkum v oblasti vývojové afektivní neurovědy a vztahu neurovědy k psychoterapii.

Březen 2019 / Dvoudenní workshop AAI pro PBSP terapeuty

Petra Winnette vedla na pozvání PBSP institutu v ČR dvoudenní workshop pro PBSP terapeuty. Seznamovala je s tématem attachmentu a raného neurobiologického vývoje. Zejména s klinickou aplikací nástroje kvalitativního vyhodnocení stavu mysli dospělého (klienta) vzhledem k attachmentu (Adult Attachment Interview).

Únor 2019 / Workshop v angličtině

Zahájili jsme otevřenou řadu seminářů, workshopů a rodičovských skupin pro anglicky mluvící rodiče, adoptivní rodiče a žadatele. Otevřeno i pro anglicky mluvící Čechy a jiné národnosti! Program začal workshopem Neurobiology and Development of Trust in Relationship. Workshop probíhal v angličtině a vedla ho Petra Winnette, PhD.

Leden 2019 / Konference v Košicích

Petra Winnette byla pozvána, aby vedla 31. ledna 2019 celodenní konferenci a workshop v Košicích na Slovensku. Tématem byla afektivní vývojová neurověda, výzkum a využití vědeckých poznatků v terapeutické a poradenské práci s dětmi a rodinami. 

2018

 

Listopad–prosinec 2018 / Kampaň Osvěta 2018

„Rané dětství významně ovlivňuje vývoj mozku a chování a jak pomáhá pěstounská péče.“ Zahájena další kampaň OSVĚTA, tentokrát 2018! Hlavním tématem letošní kampaně je propojení vědeckých poznatků s kvalitním náhradním rodičovstvím, a zejména pěstounstvím. Více zde.

Listopad 2018 / Almanach o dětech a lidech 2018

Co to je attachment?
V 5 bodech pro rodiče, pěstouny a odborné pracovníky v oboru péče o děti
Letos jsme zahájili novou edici v rámci tradičních Almanachů o rodičích a dětech. Edice se jmenuje Věda do kapsy a bude systematicky vydávat populárně poučné čtení menšího formátu zaměřené na důležitá témata k vývoji dítěte a rodičovství. Každý díl bude také odkazovat k vědeckým poznatkům a zdrojům k danému tématu. První se věnuje tématu attachmentu a je dostupný v tištěné i elektronické formě. Více zde.

Listopad 2018 / Nové oddělení v Natamě

Na základě rozhodnutí Správní rady vzniká v Natamě nové oddělení zaměřené na vědu a výzkum: Winnette Brain and Behavior Laboratory
Laboratoř se bude zabývat výzkumem vývoje mozku a chování, zpřístupňováním vědeckých poznatků v oboru vývojové neurovědy a psychologie zainteresované veřejnosti. Rovněž propojováním vědy s klinickou praxí a péčí o děti a rodiny. Více zde.

Listopad 2018 / Konference v Ostravě „My a dítě v síti“

Petru Winnette je pozvána kolegy z Ostravy, aby přednášela o vývoji mozku v době dospívání. V Ostravě přednáší pro odborné pracovníky CEPP v Moravskoslezském kraji na téma vývoje mozku v adolescenci ve vztahu k moderním médiím a jejich nebezpečím. VIII. Konference „Dejme dětem rodinu“ má název: My a dítě v síti.

Žadatelé o osvojení a pěstounskou péči v roce 2018

V roce 2018 Natama realizuje přípravu a psychologické posouzení dvou skupin žadatelů v českém jazyce a v anglickém jazyce.

Otevřené workshopy a rodičovské skupiny v roce 2018

Natama pořádá během roku sedm velmi úspěšných čtyřhodinových workshopů pro rodiče, náhradní rodiče a odbornou veřejnost. Workshopy vedou Mgr. Petr Růžička, Doc. Jan Kožnar, PhDr. Táňa Šišková a Petra Winnette, PhD. Všechny workshopy jsou předem vyprodány. Počet míst a počet skupin workshopů bohužel nestačí poptávce. Hledáme nové prostory pro rok 2019.
Natama pořádá během roku šest rodičovských skupin LAMPA exklusivně pro rodiče a náhradní rodiče v Natamě.

16.10.2018 / 9. odborná konference Natamy

Probíhala již 9. odborná konference Natamy, tentokrát o vývojové neurovědě a neurobiologickém vývoji dítěte s Petrou Winnette a vzácným hostem na Skypu Nim Tottenham, profesorkou psychologie na Columbijské universitě a vedoucí laboratoře vývojové neurovědy.

1.8.2018 / Změna týkající se Dohod o výkonu pěstounské péče

Správní rada Natamy doporučuje snížit počet Dohod o výkonu pěstounské péče v Natamě přibližně o 50% tak, aby se uvolnila kapacita organizace na nové, kreativní odborné úkoly. Po jednání s MHMP o etickém a zákonném průběhu snižování počtu DVPP je celkový stav změněn k 1.8.2018.

23.–27.7.2018 / Světový kongres dětské psychiatrie IACAPAP v Praze

IACAPAP je významná světová organizace, která se zabývá duševním zdravím dětí a mladých lidí, zejména z hlediska psychiatrie a pediatrie. Neurověda se rovněž začíná významně uplatňovat. Petra Winnette vede 90minutový workshop s názvem: Neuroscience and attachment theory explore consequences of adverse childhood experiences a na pozvání IACAPAP předsedá přednášce jednoho z hlavních přednášejících.

12.–13.7.2018 / ASTRA DDP studijní dny

Probíhá další setkání nazvané „ASTRA DDP studijní dny“, tentokrát za účasti nejen českých, ale i slovenských kolegů. Kromě případových studií a konzultací je velkým tématem odbornost a důležitost hlubšího pochopení následků raného traumatu a adversních dětských zkušeností. Zaměřujeme se na otázku: Může mít dítě, které bylo na začátku života v ústavní péči, po čase jistý attachment k pečovatelům a zároveň projevovat výrazné neurobiologické následky?

Červen 2018 / Otevřena 6. skupina výcviku ASTRA DPP

Byla otevřena šestá skupina výcviku ASTRA DDP pro psychology a terapeuty z České republiky a Slovenska. Výcvik má nové kurikulum a metody výuky, obsahuje rozšířenou část věnovanou neurobiologickému vývoji a pomáhá účastníkům dobře se orientovat v odbornosti zaměřené na následky adversních dětských zkušeností. Učí principům Dyadické vývojové psychoterapie s ohledem na specifiku dětí a rodinné péče v České republice.  

Listopad 2017 – duben 2018 / New York – Columbia University

Petra Winnette je na dlouhodobém vědecko-studijním pobytu na prestižní Columbia University (CU) v New Yorku na katedře psychologie a v laboratoři vývojové neurovědy u profesorky Nim Tottenham, PhD setkává se s mnoha dalšími špičkovými vědci v oboru neurovědy a psychologie. Zdroje učení a spolupráce jsou mimořádně zajímavé. Píše blogy o tom, co ji zaujalo. Více zde.
Petra Winnette také vede na CU několik odborných seminářů pro profesory, studenty a doktorandy z katedry psychologie na CU. Budí velký zájem. Jsou navázány přínosné spolupracující vztahy pro budoucnost v oblasti vědy.


2017

Listopad 2017–duben 2018 New York, Columbia University, USA

Dr. Petra Winnette získala prestižní vědecké stipendium na Columbia University v New Yorku. Bude spolupracovat s americkými kolegy v neurobiologické laboratoři na výzkumu vývoje mozku u zdravých a traumatizovaných dětí. Poznatky a zkušenosti bude publikovat a uplatní je v další práci i učení.

Žadatelé o osvojení a pěstounskou péči 2017

V roce 2017 tým Institutu Natama (Mgr. Petr Růžička, Mgr. Zdenka Bartošová, PhDr. Marie Farková, PhD a Petra Winnette, PhD) dokončil přípravu a psychologické posouzení tří skupin žadatelů v českém jazyce a jedné skupiny v anglickém jazyce.

Říjen 2017: Osvěta

Natama zahajuje další kampaň, Osvěta 2017. V tomto roce na téma „Každý má mít maminku a tatínka. Jako já.“ Kampaň je určena široké veřejnosti a dívá se na náhradní rodinnou péči očima dětí. Své pocity a myšlenky o tom, jaké to je být adoptovaný nebo v pěstounské péči tentokrát s námi sdílejí přímo děti.

17. října 2017 Praha, NUDZ (Národní ústav duševního zdraví)

Dr. Winnette přednášela pro lékaře a doktorandy NUDZ o raném vývoji a attachment.

Říjen 2017 Praha

Vyšla v nakladatelství Natamy další knížka v edici Almanach o dětech a lidech, pro rok 2017 „Dědeček Měsíc, babička Lampion a malý Bo“. Jedná se o kouzelný příběh pro děti, rodiče a náhradní rodiče, který přiblíží čtenářům prožívání a svět dítěte, které ztratilo možnost žít se svojí rodinou.

20./21. 2017 Chrudim, Česká republika

Dr. Winnette vede dvoudenní workshop nazvaný ASTRA DDP STUDIJNÍ DNY pro psychology a terapeuty, absolventy ASTRA DDP výcviku, zaměřený na kvalitní, tvořivou a etickou praxi dyadické psychoterapie a terapie zaměřené na attachment.

25./26. května 2017 Praha

Natama organizuje dvoudenní sebezkušenostní terapeutický workshop Pesso Boyden System Psychomotor psychoterapie pro rodiče, pěstouny a profesionály pod vedením Dr. Petry Winnette.

12. května 2017 Praha, kongresové centrum Na Lávce

Natama a otevřená profesní skupina ASTRA pořádá celostátní konferenci s Dr. Courtney Rennicke z USA „Děti, které ztratily důvěru, a jak jim můžeme pomoci“.

19. dubna 2017 Liberec

Natama se připojuje k zahájení celorepublikové kampaně „Jsme fér“ zaměřené na prosazení rovnoprávnosti gayských a lesbických párů v oblasti manželství a rodičovství.

31. března – 1. dubna Praha, PBSP Institut

Dr. Petra Winnette vede dvoudenní workshop pro psychology, PBSP terapeuty v rámci PBSP institutu v Praze na téma „PBSP v kontextu rodičovství“.

21. února 2017 Praha, Novoměstská radnice

Natama bylo pozvána k účasti na konferenci organizace Tichý svět o významu attachmentu a bezpečí ve spojení s rodičem nebo pečovatelem i pro neslyšící děti. Přednášela Petra Winnette a pěstounka Natamy Marie Klimešová.


2016

Žadatelé o osvojení a pěstounskou péči 2016

V roce 2016 tým Institutu Natama (Mgr. Petr Růžička, Mgr. Zdenka Bartošová, PhDr. Marie Farková, PhD a Petra Winnette, PhD) dokončil přípravu a psychologické posouzení čtyř skupin žadatelů v českém jazyce a jedné skupiny v anglickém jazyce.

22. listopadu 2016 Česká republika

Premiéra dokumentu České televize v cyklu Klíč „Rané a vývojové trauma“, na kterém spolupracoval mj. Prof. Cyril Hoschl, další odborníci a také přechodní terapeutičtí rodiče.

27. října 2016 Londýn, Velká Británie

V Londýně v nakladatelství Jessica Kingsley Publishers vyšla první souborná kniha o následcích vývojového traumatu v dospělosti a o Pesso Boyden System Psychomotor terapii „Working with Traumatic memories to Heal Adults with Unresolved Childhood Trauma“ (Terapeutická práce s traumatickými vzpomínkami – léčení dospělých s nevyřešeným dětským traumatem) od autorů Petry Winnette a Jonathana Baylina.

Říjen 2016 Praha

V edici Almanach o dětech a lidech pro rok 2016 vychází knížka nazvaná „Užitečný rádce“ pro rodiče, adoptivní rodiče, pěstouny a profesionály. Knížka shrnuje současné poznání o významu rodičovství a také o následcích raného traumatu a možné pomoci.

Září 2016 Česká republika

Natama zahajuje kampaň OSVĚTA 2016. Letos se jmenuje: „Jde o mozek!“. Kampaň přináší veřejnosti nové poznatky o vývoji mozku a inspiruje veřejnost k uvažování a pěstounském rodičovství. Patronem a účastníkem kampaně je opět, jako v roce 2015, známý herec, dramatik a spisovatel Arnošt Goldflam.

13. května 2016 Česká republika a Slovensko

Již pátá skupina psychologů a terapeutů s České republika a Slovenska ukončila specializační výcvik ASTRA DDP zaměřený na terapii narušeného raného vývoje, attachmentových vztahů a vývojového traumatu.

27. dubna 2016 Praha, Francouzský institut

Mezinárodní Neuropsychiatrické fórum
Dr. Petra Winnette přednesla jednu z hlavních přednášek a soustředila se na téma raného vývoje mozku a attachment v úvodním bloku fóra zaměřeném na duševní zdraví u dětí a mladých lidí. Navázala na přednášku dětského psychiatra MUDr. Michala Goetze o výzkumech dětí z rumunských komunistických dětských domovů a kojeneckých ústavů.

18. března 2016 Praha, Kongresové centrum Na Lávce

Natama a otevřená profesní skupina ASTRA pořádá konferenci s Dr. Jonathanem Baylinem „Dětství, dospělost, rodičovství a vývoj mozku (léčení dospělých s raným traumatem v PBSP)“. 

9. února 2016 Praha, kongresové centrum Na Lávce

Natama a otevřená profesní skupina ASTRA pořádá konferenci s Dr. Arthurem Beckerem-Weidmanem „Vývojové trauma a možnosti léčení“.