Stalo se a chystá se v Natamě

 

2018
chystá se v Natamě


Září 2018 / Kampaň Osvěta 2018

Zahájena další kampaň OSVĚTA, tentokrát 2018! Letošní kampaň se zaměřuje na význam kvalitní náhradní rodinné péče pro vývoj dětí s adversním, traumatickým začátkem života z hlediska neurovědy. Heslo kampaně: Vyvíjející se mozek a náhradní rodinná péče z hlediska vědy!

16.10.2018 / 9. odborná konference Natamy

Probíhá již 9. odborná konference Natamy, tentokrát o vývojové neurovědě a neurobiologickém vývoji dítěte s Petrou Winnette a vzácným hostem na Skypu Nim Tottenham, profesorkou psychologie na Columbijské universitě a vedoucí laboratoře vývojové neurovědy. Čtěte více zde.

Říjen 2018 / Nové oddělení v Natamě

Na základě rozhodnutí Správní rady vzniká v Natamě nové oddělení zaměřené na vědu a výzkum vzdělávání a terapii. Odborným vedoucím nového oddělení je Petra Winnette a oddělení je nazváno: Vincent, Winnette Centrum for Education, Neuroscience and Treatment.

Listopad 2018 / Konference v Ostravě a jednodenní seminář v Košicích

Petru Winnette je pozvána kolegy z Ostravy a ze Slovenska, aby přednášela a vedla odborné semináře. V Ostravě přednáší pro odborné pracovníky CEPP v Moravskoslezském kraji na téma vývoje mozku v adolescenci ve vztahu k moderním médiím a jejich nebezpečím. V Košicích vede celodenní seminář pro psychology a odborné profese na téma neurobiologického vývoje a attachmentu.

Žadatelé o osvojení a pěstounskou péči v roce 2018

V roce 2018 Natama realizuje přípravu a psychologické posouzení dvou skupin žadatelů v českém jazyce a jedné skupiny v anglickém jazyce.

Otevřené workshopy a rodičovské skupiny v roce 2018

Natama pořádá během roku sedm velmi úspěšných čtyřhodinových workshopů pro rodičem náhradní rodiče a odbornou veřejnost. Workshopy vedli Mgr. Petr Růžička, Doc. Jan Kožnar, PhDr. Táňa Šišková a Petra Winnette, PhD. Všechny workshopy jsou předem vyprodány.
Natama pořádá během roku šest rodičovských skupiny LAMPA pro rodiče a náhradní rodiče v Natamě. Počet míst a počet skupin LAMPA bohužel nestačí poptávce.

 

2018
stalo se v Natamě

 

1.8.2018 / Změna týkající se Dohod o výkonu pěstounské péče

Správní rada Natamy doporučuje snížit počet Dohod o výkonu pěstounské péče v Natamě přibližně o 50% tak, aby se uvolnila kapacita organizace na nové, kreativní odborné úkoly. Po jednání s MHMP o etickém a zákonném průběhu snižování počtu DVPP je stav změněn k 1.8.2018. Pěstounům je doporučena jako nástupnická organizace Dobrá rodina.

23.–27.7.2018 / IACAPAP

Světový kongres dětské psychiatrie v Praze IACAPAP je významná světová organizace, která se zabývá duševním zdravím dětí a mladých lidí, zejména z hlediska psychiatrie a pediatrie. Neurověda se rovněž začíná významně uplatňovat. Petra Winnette vede 90minutový workshop s názvem: Neuroscience and attachment theory explore consequences of adverse childhood experiences a na pozvání IACAPAP předsedá přednášce jednoho z hlavních přednášejících. Kongres přináší zejména pohled na téma duševního zdraví a závažných psychických onemocnění dětí a adolescentů z hlediska pedo-psychiatrie.

12.–13.7.2018 / ASTRA DDP studijní dny

Probíhají další ASTRA DDP studijní dny, tentokrát za účasti nejen českých, ale i slovenských kolegů. Kromě případových studií a konzultací je velkým tématem odbornost a důležitost hlubšího pochopení následků raného traumatu a adversních dětských zkušeností. Zaměřujeme se na otázku: Může mít dítě, které bylo na začátku života v ústavní péči, po čase jistý attachment k pečovatelům, a zároveň projevovat výrazné neurobiologické následky?

Červen 2018 / 6. skupina výcviku ASTRA DPP

Byla otevřena šestá skupina výcviku ASTRA DDP pro psychology a terapeuty z České republiky a Slovenska. Výcvik má nové kurikulum a metody výuky, obsahuje rozšířenou část věnovanou neurobiologickému vývoji a pomáhá účastníkům dobře se orientovat v odbornosti zaměřené na následky adversních dětských zkušeností. Toto téma a téma attachmentu nelze zjednodušovat, jak se nyní v Česku mnohdy děje!

1.1.–17.4.2018 / New York CU

Petra Winnette je na vědecko-studijním pobytu na Columbijské universitě a v laboratoři vývojové neurovědy profesorky Nim Tottenham, PhD. zdroje učení a spolupráce jsou velmi přínosné. Píše blogy o tom, co ji zaujalo.
Petra Winnette vede několik odborných seminářů pro profesory, studenty a doktorandy z katedry psychologie na CU. Budí velký zájem. Jsou navázány slibné spolupracující vztahy pro budoucnost v oblasti vědy!


2017

Listopad 2017–duben 2018 New York, Columbia University, USA

Dr. Petra Winnette získala prestižní vědecké stipendium na Columbia University v New Yorku. Bude spolupracovat s americkými kolegy v neurobiologické laboratoři na výzkumu vývoje mozku u zdravých a traumatizovaných dětí. Poznatky a zkušenosti bude publikovat a uplatní je v další práci i učení.

Žadatelé o osvojení a pěstounskou péči 2017

V roce 2017 tým Institutu Natama (Mgr. Petr Růžička, Mgr. Zdenka Bartošová, PhDr. Marie Farková, PhD a Petra Winnette, PhD) dokončil přípravu a psychologické posouzení tří skupin žadatelů v českém jazyce a jedné skupiny v anglickém jazyce.

Říjen 2017: Osvěta

Natama zahajuje další kampaň, Osvěta 2017. V tomto roce na téma „Každý má mít maminku a tatínka. Jako já.“ Kampaň je určena široké veřejnosti a dívá se na náhradní rodinnou péči očima dětí. Své pocity a myšlenky o tom, jaké to je být adoptovaný nebo v pěstounské péči tentokrát s námi sdílejí přímo děti.

17. října 2017 Praha, NUDZ (Národní ústav duševního zdraví)

Dr. Winnette přednášela pro lékaře a doktorandy NUDZ o raném vývoji a attachment.

Říjen 2017 Praha

Vyšla v nakladatelství Natamy další knížka v edici Almanach o dětech a lidech, pro rok 2017 „Dědeček Měsíc, babička Lampion a malý Bo“. Jedná se o kouzelný příběh pro děti, rodiče a náhradní rodiče, který přiblíží čtenářům prožívání a svět dítěte, které ztratilo možnost žít se svojí rodinou.

20./21. 2017 Chrudim, Česká republika

Dr. Winnette vede dvoudenní workshop nazvaný ASTRA DDP STUDIJNÍ DNY pro psychology a terapeuty, absolventy ASTRA DDP výcviku, zaměřený na kvalitní, tvořivou a etickou praxi dyadické psychoterapie a terapie zaměřené na attachment.

25./26. května 2017 Praha

Natama organizuje dvoudenní sebezkušenostní terapeutický workshop Pesso Boyden System Psychomotor psychoterapie pro rodiče, pěstouny a profesionály pod vedením Dr. Petry Winnette.

12. května 2017 Praha, kongresové centrum Na Lávce

Natama a otevřená profesní skupina ASTRA pořádá celostátní konferenci s Dr. Courtney Rennicke z USA „Děti, které ztratily důvěru, a jak jim můžeme pomoci“.

19. dubna 2017 Liberec

Natama se připojuje k zahájení celorepublikové kampaně „Jsme fér“ zaměřené na prosazení rovnoprávnosti gayských a lesbických párů v oblasti manželství a rodičovství.

31. března – 1. dubna Praha, PBSP Institut

Dr. Petra Winnette vede dvoudenní workshop pro psychology, PBSP terapeuty v rámci PBSP institutu v Praze na téma „PBSP v kontextu rodičovství“.

21. února 2017 Praha, Novoměstská radnice

Natama bylo pozvána k účasti na konferenci organizace Tichý svět o významu attachmentu a bezpečí ve spojení s rodičem nebo pečovatelem i pro neslyšící děti. Přednášela Petra Winnette a pěstounka Natamy Marie Klimešová.


2016

Žadatelé o osvojení a pěstounskou péči 2016

V roce 2016 tým Institutu Natama (Mgr. Petr Růžička, Mgr. Zdenka Bartošová, PhDr. Marie Farková, PhD a Petra Winnette, PhD) dokončil přípravu a psychologické posouzení čtyř skupin žadatelů v českém jazyce a jedné skupiny v anglickém jazyce.

22. listopadu 2016 Česká republika

Premiéra dokumentu České televize v cyklu Klíč „Rané a vývojové trauma“, na kterém spolupracoval mj. Prof. Cyril Hoschl, další odborníci a také přechodní terapeutičtí rodiče.

27. října 2016 Londýn, Velká Británie

V Londýně v nakladatelství Jessica Kingsley Publishers vyšla první souborná kniha o následcích vývojového traumatu v dospělosti a o Pesso Boyden System Psychomotor terapii „Working with Traumatic memories to Heal Adults with Unresolved Childhood Trauma“ (Terapeutická práce s traumatickými vzpomínkami – léčení dospělých s nevyřešeným dětským traumatem) od autorů Petry Winnette a Jonathana Baylina.

Říjen 2016 Praha

V edici Almanach o dětech a lidech pro rok 2016 vychází knížka nazvaná „Užitečný rádce“ pro rodiče, adoptivní rodiče, pěstouny a profesionály. Knížka shrnuje současné poznání o významu rodičovství a také o následcích raného traumatu a možné pomoci.

Září 2016 Česká republika

Natama zahajuje kampaň OSVĚTA 2016. Letos se jmenuje: „Jde o mozek!“. Kampaň přináší veřejnosti nové poznatky o vývoji mozku a inspiruje veřejnost k uvažování a pěstounském rodičovství. Patronem a účastníkem kampaně je opět, jako v roce 2015, známý herec, dramatik a spisovatel Arnošt Goldflam.

13. května 2016 Česká republika a Slovensko

Již pátá skupina psychologů a terapeutů s České republika a Slovenska ukončila specializační výcvik ASTRA DDP zaměřený na terapii narušeného raného vývoje, attachmentových vztahů a vývojového traumatu.

27. dubna 2016 Praha, Francouzský institut

Mezinárodní Neuropsychiatrické fórum
Dr. Petra Winnette přednesla jednu z hlavních přednášek a soustředila se na téma raného vývoje mozku a attachment v úvodním bloku fóra zaměřeném na duševní zdraví u dětí a mladých lidí. Navázala na přednášku dětského psychiatra MUDr. Michala Goetze o výzkumech dětí z rumunských komunistických dětských domovů a kojeneckých ústavů.

18. března 2016 Praha, Kongresové centrum Na Lávce

Natama a otevřená profesní skupina ASTRA pořádá konferenci s Dr. Jonathanem Baylinem „Dětství, dospělost, rodičovství a vývoj mozku (léčení dospělých s raným traumatem v PBSP)“. 

9. února 2016 Praha, kongresové centrum Na Lávce

Natama a otevřená profesní skupina ASTRA pořádá konferenci s Dr. Arthurem Beckerem-Weidmanem „Vývojové trauma a možnosti léčení“.