Stalo se v Natamě

 

2023

 

Prosinec 2023
Kampaň Natamy OSVĚTA 2023:
Co to je puberta a adolescence a jak je přežít

Naše tradiční kampaň OSVĚTA dostala letos důležité téma věnované teenagerům, vývoji mozku, změnám hormonů, nálad a chování v tomto období. Je také pomocníkem pro rodiče. Podívejte se zde.

Červenec 2023
TEDex Praha EDU 23 - Petra Winnette

Petra Winnette byla pozvána, aby připravila TED TALK. TEDTalk formát byl vytvořen v Kalifornii a dává příležitost vědcům a dalším mluvčím prezentovat „myšlenky, které stojí za sdílení“ na velmi prestižním fóru. TED znamená: Technologe – Education – Design. Na prostoru 17 minut je třeba říci všechno podstatné. Podívejte se na TED Talk Petry Winnette „Early Memory Schemas and Close Social Relationships“ zde.

Květen 2023
ASTRA DDP na Slovensku

Absolventky trenérského kursu ASTRA DDP Soňa Očkášová a Lucia Žiaková zahájily výcviku ASTRA DDP na Slovensku. V květnu proběhl čtvrtý třídenní seminář, který vedla Petra Winnette, zaměřený na roli rodičů a průběh ASTRA DDP terapie.


2022

Září – prosinec 2022
Kolumbijská universita, New York

Petra Winnette byla na pozvání prof. Nim Tottenham na druhém studijním-vědeckém pobytu na prestižní Kolumbijské universitě v New Yorku. Společně analyzovaly data pražské studie a spolupracovaly na přípravě teoretického článku o novém pochopení blízkosti v lidských vztazích z hlediska neurovědy a paměti. Petra Winnette měla přednášku a vedla seminář pro DANL na CU.

Leden – prosinec 2022
Winnette Lab: Výzkumná studie

Probíhal sběr dat v rámci výzkumné studie zaměřená na sociální vývoj dětí se zkušeností pobytu v ústavní péči v kojeneckém období. Vědecký článek vyjde v renomovaném zahraničním vědeckém časopise během roku 2023.

Březen 2022
Diagnostické oddělení DIOD

Petra Winnette a Barbora Mlázovská zahájily pilotní činnost DIAGNOSTICKÉHO ODDĚLENÍ DIOD v Natamě. Považujeme za důležité, aby děti i dospělí dostávali kvalitní odbornou péči. Na začátku je často třeba udělat vyhodnocení rodinné situace a také zjistit povahu problémů dítěte a možné příčiny. Je to často detektivní práce. Naše diagnostické oddělení soustředí řadu validovaných metod, které můžeme použít při pátrání i plánování terapeutické práce, pro potřeby rodičů, škol, soudů a pod.


2021

Červen 2021
Konference a výcvik v Bratislavě

Petra Winnette přijala pozvání jako hlavní přednášející na celonárodní konferenci v Bratislavě, pořádanou organizací Návrat věnované následkům traumatického dětství a ACE. Přednášela spolu s nestorem psychologie na Slovensku MUDr. Jozefem Haštem.
Dále vedla výcvik psychologů a rodinných terapeutů v klinické aplikaci AAI. Výcvik a konference proběhly 8. - 10. 6. 2021.

Leden 2021 a duben 2021
Konference o kontaktu dítěte s biologickou rodinou

26. 1. 2021 jsme přijali pozvání na účast na on-line konferenci Kontakt a
identita dítěte v náhradní rodinné péči, kterou připravila chrudimská
organizace Amalthea. Petra Winnette zde měla hlavní úvodní přednášku.
Téma kontaktu dítěte v NRP s biologickou rodinou se stalo v poslední době v
ČR velmi zmateným a zavádějícím. Věříme, že je konference pomohla
vyjasnit.
V dubnu 2021 Natama organizuje odpolední on-line konferenci ke stejnému
tématu. Přednášela Petra Winnette, PhD, Arthur Becker-Weidman, PhD a
JUDr. Ondřej Bultas. Přednášky a materiály k semináři najdete zde.


2020
 

Prosinec 2020
Natočili jsme s Českým rozhlasem pořad „Moje terapie“

Rodiče mohou mít nejlepší úmysly a snahu, ale když sami trpí nevyřešeným
traumatem z dětství, jsou často úzkostní, dysregulovaní a bezradní. Velmi
zajímavý pořad (podcast) Moje terapie zachytil příběh klientky, která řeší
zkušenost zneužití v dětství a problémy s rodičovstvím pomocí metody Pesso
Boyden System Psychomotor s terapeutkou Petrou Winnette. Součástí je i
rozhovor o metodě PBSP. Poslechněte si zde.

Říjen 2020
Přednáška na konferenci Duše mámy

Přijali jsme účast na odborné konferenci věnované duševnímu zdraví maminek. Konference probíhá 8. 10. 2020 v Kongresovém centru, odborným garantem je MUDr. Antonín Šebela z Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ). Petra Winnette přednesla příspěvek na téma attachmentu a raného spojení mezi matkou a dítětem.

Září 2020
Seminář pro Rafael Institut: Teorie attachmentu, tradiční a moderní pojetí

Petra Winnette byla pozvána, aby vedla seminář pro Rafael Institut pro
účastníky dlouhodobého výcviku v hlubině dynamické psychoterapii zaměřené
na léčení následků traumatu.

Srpen 2020
Rozhovor Honzy Vojtka s Petrou Winnette

Jak adverzní dětské zkušenosti a narušené attachmentové vztahy s rodiči ovlivňují v dospělosti partnerství? Dozvíte se z rozhovoru Honzy Vojtka a Petry Winnette zde.

Březen 2020
Seminář studentů lékařství a dětské psychiatrie 3. lékařské fakulty UK

10. 3. 2020 Petra Winnette vede seminář v rámci povinné výuky studentů lékařství na pozvání MUDr. Davida Adama ze 3. LF UK. Téma semináře Teorie attachmentu, tradiční a moderní pojetí. Těší nás, že se téma raného sociálního vývoje dostává i k budoucím dětským psychiatrům. Tento seminář byl také posledním seminářem před vyhlášením uzavření škol a karantény kvůli COVID-19.


2019

14. října 2019
Přednáška pro klinický psychologický den Purkyňovy společnosti v Lékařském domě

Petra Winnette byla pozvána a přednášela 14. 10. 2019 pro psychology o citlivých a kritických obdobích raného vývoje mozku, paměti a sociálního chování.

Září 2019
7. mezinárodní konference PBSP

7. mezinárodní konference Pesso Boyden System Psychomotor terapie probíhala v Praze ve dnech 26.– 29. září 2019. Petra Winnette byla spolu s Jiří Siřínkem PhD (PBSP Institut) duchovním rodičem této významné konference. Petra Winnette přednášela jednu z hlavních přednášek na téma paměti a psychoterapeutické práce se záznamy v paměti v PBSP terapii.

23. dubna 2019
Odborný seminář "Tajemství vyvíjejícího se mozku"
ve spolupráci s NUDZ

Ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví (NUDZ) a profesorkou Nim Tottenham, PhD z Columbijské university probíhal dne 23. dubna 2019 na NUDZ seminář na téma Tajemství vyvíjejícího se mozku. Prof. Tottenham a Dr. Winnette presentovaly výzkum v oblasti vývojové afektivní neurovědy a vztahu neurovědy k psychoterapii.

Leden 2019
Konference v Košicích

Petra Winnette byla pozvána, aby vedla 31. ledna 2019 celodenní konferenci a workshop v Košicích na Slovensku. Tématem byla afektivní vývojová neurověda, výzkum a využití vědeckých poznatků v terapeutické a poradenské práci s dětmi a rodinami.

 

2018
 

Listopad 2018
Vědecká laboratoř v Natamě

Na základě rozhodnutí Správní rady vzniká v Natamě nové oddělení zaměřené na vědu a výzkum: Winnette Brain and Behavior Laboratory. Laboratoř se bude zabývat výzkumem vývoje mozku a chování, zpřístupňováním vědeckých poznatků v oboru vývojové neurovědy a psychologie zainteresované veřejnosti. Rovněž propojováním vědy s klinickou praxí a péčí o děti a rodiny. Více zde.

23. – 27. 7. 2018
Světový kongres dětské psychiatrie IACAPAP v Praze

IACAPAP je významná světová organizace, která se zabývá duševním zdravím dětí a mladých lidí, zejména z hlediska psychiatrie a pediatrie. Neurověda se rovněž začíná významně uplatňovat. Petra Winnette vede 90minutový workshop s názvem: Neuroscience and attachment theory explore consequences of adverse childhood experiences a na pozvání IACAPAP předsedá přednášce jednoho z hlavních přednášejících.


2017

Listopad 2017 – duben 2018
Columbia University, New York, USA

Dr. Petra Winnette získala prestižní vědecké stipendium na Columbia University v New Yorku. Bude spolupracovat s americkými kolegy v neurobiologické laboratoři na výzkumu vývoje mozku u zdravých a traumatizovaných dětí. Poznatky a zkušenosti bude publikovat a uplatní je v další práci i učení.

17. října 2017
Přednáška v NUDZ

Dr. Winnette přednášela pro lékaře a doktorandy NUDZ (Národní ústav duševního zdraví) o raném vývoji a attachment.

Říjen 2017
Vyšla kniha „Dědeček Měsíc, babička Lampion a malý Bo“

Vyšla v nakladatelství Natamy další knížka v edici Almanach o dětech a lidech, pro rok 2017 „Dědeček Měsíc, babička Lampion a malý Bo“. Jedná se o kouzelný příběh pro děti, rodiče a náhradní rodiče, který přiblíží čtenářům prožívání a svět dítěte, které ztratilo možnost žít se svojí rodinou.


2016

22. listopadu 2016
Premiéra dokumentu „Rané a vývojové trauma“

Premiéra dokumentu České televize v cyklu Klíč „Rané a vývojové trauma“, na kterém spolupracoval mj. Prof. Cyril Hoschl, další odborníci a také přechodní terapeutičtí rodiče.

27. října 2016
První kniha o následcích vývojového traumatu v dospělosti a o Pesso Boyden System Psychomotor terapii

V Londýně v nakladatelství Jessica Kingsley Publishers vyšla první souborná kniha o následcích vývojového traumatu v dospělosti a o Pesso Boyden System Psychomotor terapii „Working with Traumatic memories to Heal Adults with Unresolved Childhood Trauma“ (Terapeutická práce s traumatickými vzpomínkami – léčení dospělých s nevyřešeným dětským traumatem) od autorů Petry Winnette a Jonathana Baylina.

27. dubna 2016
Mezinárodní Neuropsychiatrické fórum

Dr. Petra Winnette přednesla jednu z hlavních přednášek a soustředila se na téma raného vývoje mozku a attachment v úvodním bloku fóra zaměřeném na duševní zdraví u dětí a mladých lidí. Navázala na přednášku dětského psychiatra MUDr. Michala Goetze o výzkumech dětí z rumunských komunistických dětských domovů a kojeneckých ústavů.