Stalo se a chystá se v Natamě

 

2022
chystá se v Natamě

Soucítíme s Ukrajinou. Válku v Evropě jsme si před pár měsíci nedovedli představit.
Myslíme na trauma, které prožívají maminky a děti na útěku. Bojí se o život a o život svých nejbližších. Co může být strašnějšího. Držme spolu a překonávejme nenávist. Protože vidíme zase znovu, že sobectví, lež, zloba vede k nezměrnému utrpení a zkáze.

 

Květen 2022 – Rozhovor o ASTRA DDP výcviku
a zahájení 8. výcvikové skupiny

Poslechněte si zajímavý rozhovor Vláda Hambálka s Dr. Petrou Winnette o Dyadické vývojové psychoterapii a výcviku ASTRA DDP v Česku a na Slovensku. Osmá skupina výcviku ASTRA DDP se formuje a výcvik zahajuje na začátku roku 2023. Více informací o ASTRA DDP výcviku najdete zde.

 

Běží celý rok


Listopad 2021–listopad 2022 / OSVĚTA 21

Jako každý rok, i letos se věnujeme osvětě odbornosti v oboru péče o děti a získávání nových pěstounských a adoptivních rodičů. Téma OSVĚTY 2021 je "Pěstouni zachraňuj děti“ a odborná terapeutická pomoc rodičům a pěstounům, kteří se starají o děti s ACE. Dlouhodobý partner Natamy a Osvěty Arnošt Goldflam čte z knihy Petry Winnette Dědeček Měsíc, babička Lampion a malý Bo. Více najdete ZDE.

Leden–prosinec 2022 / Natama SPACE

Natama vytvořila nový program, který systematicky pracuje s dětskými adverzními zkušenostmi a jejich následky u dětí, mladých lidí i dospělých. Nazvali jsme ho SPACE – Speciální program pro ACE. Zahrnuje prevenci ACE, evaluaci a diagnostiku, podporu zdravého rodičovství, poradenství a terapii, vzdělávání a vědu a výzkum.
Více brzy na našem webu.

 

2022
stalo se v Natamě

 

Duben 2022 – Žadatelé v anglickém jazyce

Od dubna 2022 jsme zahájili přípravu, posouzení a vyhodnocení žadatelů o adopci a dlouhodobou pěstounskou péči v anglickém jazyce. Dokončení plánujeme na červenec 2022.

Březen 2022 – Diagnostické oddělení DIOD

Zahájili jsme pilotní činnost DIAGNOSTICKÉHO ODDĚLENÍ DIOD v Natamě. Považujeme za důležité, aby děti i dospělí dostávali kvalitní odbornou péči. Na začátku je často třeba udělat vyhodnocení rodinné situace a také zjistit povahu problémů dítěte a možné příčiny. Je to často detektivní práce. Naše diagnostické oddělení soustředí řadu validovaných metod, které můžeme použít při pátrání i plánování terapeutické práce.

 

2021

 

Červenec–prosinec 2021 / Výzkum

Winnette Lab v Natamě zahájila výjimečný výzkum sociálního vývoje dětí, které prožily závažná ACE v raném věku. Od června 2021 sbíráme data. Chcete se připojit? Znáte někoho, koho by placená účast na výzkumu zajímala? Určitě se ozvěte. Více ZDE.

Leden–prosinec 2021 / Rodičovská skupina

Natama organizovala 5 rodičovských skupin LAMPA pro pěstouny a adoptivní rodiče. Patří k nejoblíbenějším vzdělávacím a poradenským aktivitám.

Listopad 2021 / Vývoj diagnostického oddělení a výcvik ve STiP

V Natamě si uvědomujeme, že v České republice je velmi obtížné najít odborné pracoviště, které se zaměřuje na komplexní evaluaci a diagnostiku sociálního a emocionálního vývoje dětí a mladých lidí. Natama zahájila vývoj nového oddělení zaměřeného na tuto oblast. V současné době vybíráme metody práce připravujeme tým.
V rámci toho proběhl výcvik vznikajícího týmu v nové validované metodě, která stanovuje zdravé nebo patologické fungování osobnosti. Výcvik proběhl s autorem metody Joostem Hustebautem z Holandska.

Říjen 2021 / Konference ve Finsku: Neurobiologie raného vývoje a psychoterapi

Bohužel konference byla kvůli vysokým číslům COVID-19 ve Finsku přesunuta na rok 2022.
Profesorka Nim Tottenham, PhD z Kolumbijské university v New Yorku a Petra Winnette PhD spolu povedou dvoudenní konferenci ve finském Tampere. Vztah mezi vývojovou neurovědou a psychoterapií následků adverzního dětství je velmi zajímavý. Zatím se však zdá být velmi obtížné čistou vědu a klinickou práci propojit. Pokusíme se ukázat takové možnosti na konferenci, kterou pořádá psycholožka Pirjo Tuovila ve známém universitním městě Tampere.

Září–říjen 2021 / VII. Skupina ASTRA DDP a lektorský výcvik

Dokončili jsme VII. Skupinu výcviku ASTRA DDP. Skupina byla skvělá. Zároveň byly vyškoleny dvě lektorky výcviku ASTRA DDP ze Slovenska, které získaly certifikát pro vyučování výcviku ASTRA DDP na Slovensku. Organizace se na Slovensku ujala prestižní organizace Návrat. Velmi nás těší, že kromě absolventů praktiků máme nyní také lektorky a výcvik ASTRA DDP má ohlas na Slovensku.

Červen–srpen 2021 / Příprava a posouzení žadatelů v angličtině

V červnu 2021 proběhla další skupina přípravy a posouzení žadatelů o dlouhodobou pěstounskou péči a osvojení pro anglicky mluvící žadatele.
O přípravu a posouzení žadatelů v angličtině je velký zájem. Skupina je otevřená všem, kteří již dokončili všechny kroky na místním OSPOD a jejich spis je zaslán na Magistrát hl. M. Prahy nebo jejich příslušný krajský úřad.

Duben–srpen 2021 / Poslanecká sněmovna a Senát PČR rozhodly o věkovém limitu malých dětí umisťovaných v ústavních zařízeních

Řada odborníků, organizací i někteří politici úspěšně dokončili proces návrhu novely Zákona o sociálně právní ochraně, který stanovil limit věku, kdy je to možné. Tímto limitem by měly být 3 roky věku dítěte. Zároveň se chystá změna kojeneckých ústavů na moderní centra komplexní péče o děti. Od roku 2025 již byly všechny malé děti v rodinném prostředí a zároveň měly dostupnou kvalitní ambulatní péči. Velký úspěch nás všech po mnoha letech úsilí.

Červen 2021 / Konference a výcvik v Bratislavě

Petra Winnette přijala pozvání jako hlavní přednášející na celonárodní konferenci v Bratislavě, pořádanou organizací Návrat věnované následkům traumatického dětství a ACE. Přednášela spolu s nestorem psychologie na Slovensku MUDr. Jozefem Haštem.
Dále vedla výcvik psychologů a rodinných terapeutů v klinické aplikaci AAI. Výcvik a konference proběhly 8. - 10. 6. 2021.

Únor 2021 / Zahájili jsme novou studii

Laboratoř Institutu Natama (Winnette Lab) zahájila sbírání dat v rámci unikátního výzkumu zaměřeného na změny sociálního vývoje následkem adverzních zkušeností v kojeneckém období. Studie byl schválena Etickou komisí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Leden 2021 / Konference o kontaktu dítěte s biologickou rodinou

26. 1. 2021 jsme přijali pozvání na účast na on-line konferenci Kontakt a identita dítěte v náhradní rodinné péči, kterou připravila chrudimská organizace Amalthea. Petra Winnette zde měla hlavní úvodní přednášku. Téma kontaktu dítěte v NRP s biologickou rodinou se stalo v poslední době v ČR velmi zmateným a zavádějícím. Věříme, že je konference pomohla vyjasnit.

 

2020

 

Prosinec 2020 / Almanach pro rok 2020: Jaké jsou následky, když chybí matka (primární pečovatel) v raném dětství?

V prosinci vyšlo další číslo našeho tradičního Almanachu o dětech a lidech. Pokračujeme v publikaci odborných, ale přístupných článků věnovaných hlavním tématům sociálního a neurobiologického vývoje člověka. Almanach je zaměřen na následky chybějícího primárního pečovatele a institucionální péče v raném věku.

Prosinec 2020 / Natočili jsme s Českým rozhlasem pořad „Moje terapie“

Rodiče mohou mít nejlepší úmysly a snahu, ale když sami trpí nevyřešeným traumatem z dětství, jsou často úzkostní, dysregulovaní a bezradní. Velmi zajímavý pořad (podcast) Moje terapie zachytil příběh klientky, která řeší zkušenost zneužití pomocí metody Pesso Boyden Systém Psychomotor. Poslechněte si zde.

Listopad 2020 / Celostátní kampaň věnovaná Adverzním dětským zkušenostem (ACE) a následkům ACE historie na sociální chování, duševní a celkové zdraví

Proběhla podzimní kampaň Natamy! Věnujeme zvyšování povědomí o povaze a následcích adverzních zkušeností v dětství. Sledujete na www.natama.cz.

Listopad 2020 / Seminář studentů lékařství a dětské psychiatrie 3. lékařské fakulty UK

3. 11. 2020 Petra Winnette vedla na pozvání MUDr. Davida Adama z 3. LF UK další seminář v rámci povinné výuky studentů lékařství. Téma semináře Teorie attachmentu, tradiční a moderní pojetí. Těší nás, že se téma raného sociálního vývoje dostává i k budoucím dětským psychiatrům.

Říjen 2020 / Přednáška na konferenci Duše mámy

Přijali jsme účast na odborné konferenci věnované duševnímu zdraví maminek. Konference probíhá 8. 10. 2020 v Kongresovém centru, odborným garantem je MUDr. Antonín Šebela z Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ). Petra Winnette přednesla příspěvek na téma attachmentu a raného spojení mezi matkou a dítětem.

Září 2020 / Horizontála ČRo o kojeneckých ústavech

V době COVIDové některá velmi důležitá témata jako by zapadala. Jedním z nich je fakt, že v České republice jsou nadále malé děti v kojeneckém věku umisťovány v ústavní péči. A to přesto, že řada výzkumů potvrzuje, že to má velmi negativní dopad na vývoj a fungování mozku, zejména v emocionální a sociální oblasti. Poslechněte si rozhovor Evy Hůlkové, Petry Winnette a maminky-poručnice o zákonech a vývoji dítěte s historií KÚ zde (po 24:05).

Září 2020 / Seminář pro Rafael Institut: Teorie attachmentu, tradiční a moderní pojetí

Petra Winnette přednáší a vede seminář pro Rafael Institut pro účastníky dlouhodobého výcviku v hlubině dynamické psychoterapii zaměřené na léčení následků traumatu.

Září 2020 / ACE seminář v organizaci Amalthea

Seminář na téma neurobiologie, adverzních dětských zkušeností (ACE) a stresu v souvislosti s péčí o děti v pěstounské péči proběhl úspěšně on-line. Seminář organizuje Amalthea pro své odborné pracovníky. Amalthea chce využít vědecky ověřený rámec ACE pro rozvoj své odborné práce.

Srpen 2020 / Rozhovor Honzy Vojtka s Petrou Winnette

Jak adverzní dětské zkušenosti a narušené attachmentové vztahy s rodiči ovlivňují v dospělosti partnerství? Dozvíte se z rozhovoru Honzy Vojtka a Petry Winnette zde.

Duben 2020 / Nový odborný článek o attachmentu

Publikovali jsme nový odborný článek o attachmentu. Článek reaguje na některé méně odborné přístupy, které se začaly podobně jako místy ve světě rozšiřovat i v České republice. Zjednodušování a nesprávný výklad teorie attachmentu může být i škodlivý. Více najdete zde.

Březen 2020 / Seminář studentů lékařství a dětské psychiatrie 3. lékařské fakulty UK

10. 3. 2020 Petra Winnette vede seminář v rámci povinné výuky studentů lékařství na pozvání MUDr. Davida Adama ze 3. LF UK. Téma semináře Teorie attachmentu, tradiční a moderní pojetí. Těší nás, že se téma raného sociálního vývoje dostává i k budoucím dětským psychiatrům. Tento seminář byl také posledním seminářem před vyhlášením uzavření škol a karantény kvůli COVID-19.

Březen 2020 / Brain and Behavior Lab

Proběhlo zahájení pilotního výzkumu zaměřeného na odlišnosti sociálního vývoje u dětí se zkušeností fragmentované péče v raném období vývoje. Karanténa zpomalila i průběh výzkumu. Leč, už se vše rozbíhá! Během nejbližších měsíců oslovíme zájemce o účast ve výzkumu.

Leden–prosinec 2020 / Žadatelé o NRP

Probíhá příprava a posouzení jedné české a dvou anglicky mluvících skupin žadatelů o náhradní rodinnou péči. Průběžně realizujeme konzultace s novými zájemci a žadateli jak česky mluvícími, tak anglicky mluvícími.
Od 13. 3. 2020 do odvolání probíhají konzultace na Skype nebo Zoom meeting. Věříme, že skupinové výcviky proběhnou při dodržování hygienických opatření. Máme rádi roušky a rozestupy cca 2 m nejsou problém. Připravujeme také kombinovaný program s výukou on-line.

Leden–prosinec 2020 / LAMPA

Nadále organizujeme rodičovské skupiny LAMPA pro pěstounské a adoptivní rodiče. Polootevřená skupina dává rodičům bezpečný prostor pro sdílení výchovných otázek a problémů při péči o děti v NRP. Skupinu vede erudovaný odborník, který sdílení účastníků doplňuje o vědecké poznatky a zkušenosti. Máme rádi roušky a rozestupy cca 2 m nejsou problém. LAMPA funguje skvěle také on-line!

Duben–prosinec 2020 / ASTRA DDP

7. skupina ASTRA DDP výcviku probíhá od dubna. Výcvik odborných poradců a terapeutů v komplexním přístupu k dětem s adverzními dětskými zkušenostmi a narušeným sociálním vývojem je založen na principech Dyadické vývojové psychoterapie a Terapie založené na attachmentu. Věříme, že zvládneme presenční semináře. Máme rádi roušky a rozestupy cca 2 m nejsou problém.

Březen – prosinec 2020 / COVID-19: Moudrý postoj a účinná prevence zachraňuje životy

Natama byla jednou z prvních organizací, které vytvořily ochranný systém proti šíření COVID-19 při zachování kvality a dostupnosti služeb. Od 13. 3. 2020 platí v Natamě speciální pravidla pro poradnu i pro péči o pěstounské rodiny či vzdělávání. Zdraví a život má pro nás tu nejvyšší hodnotu. Naše činnost zůstala zachována na 99 %! Absolutní většina klientů velmi dobře spolupracuje po internetu. Sezení na Skype nebo Zoom mají své nevýhody, ale zároveň přinášejí nové možnosti. Například zapojení dětí, možnost využití kamery, domácí prostředí, ve kterém se klienti nacházejí, časová úspora a naprosté bezpečí. Děkujeme našim klientům za skvělou spolupráci. Již 15. 3. 2020 Natama publikovala článek pro rodiče, prarodiče a starší sourozence, který pomáhá vysvětlit dětem vše podstatné o epidemii COVID-19 tak, aby tomu děti dobře rozuměly, a přitom neprožívaly zmatek a nepřiměřené obavy. Více najdete zde.

 

2019

 

Prosinec 2019 / Celodenní konference na téma: ACE jsou adverzní dětské zkušenosti

V pátek 13. 12. 2019 Natama organizovala další z jednodenních konferencí. Tentokrát jsme se věnovali tématu ACE – adverse childhood experiences (adverzním dětským zkušenostem) a jak ovlivňují chování, vývoj a zdraví po celý život. Hlavním přednášejícím byla Dr. Petra Winnette. Na konferenci byla také promítána přednáška lékaře a profesora Jamese Hudziaka, MD z Kanady na toto téma.

Srpen–prosinec 2019 / Žadatelé o NRP

Probíhala příprava a posouzení anglické skupiny žadatelů o náhradní rodinnou péči a konzultace s novými zájemci a žadateli jak česky mluvícími, tak anglicky mluvícími.

Říjen–prosinec 2019 / Informační kampaň OSVĚTA 2019: Pěstounská péče pomáhá dětem!

V letošním roce jsme chystali další ročník informační kampaně věnované rodinné péči o děti. Kampaň se zaměřuje na význam pěstounské péče a má svoji sekci na webových stránkách Natamy, plakáty ve veřejné městské dopravě v Praze, mediální vstupy.

Říjen 2019 / Přednáška pro klinický psychologický den Purkyňovy společnosti v Lékařském domě

Petra Winnette byla pozvána a přednášela 14. 10. 2019 pro psychology o citlivých a kritických obdobích raného vývoje mozku, paměti a sociálního chování.

Září 2019 / 7. mezinárodní konference PBSP

7. mezinárodní konference Pesso Boyden System Psychomotor terapie probíhala v Praze ve dnech 26.– 29. září 2019. Petra Winnette byla spolu s Jiří Siřínkem PhD (PBSP Institut) duchovním rodičem této významné konference. Petra Winnette přednášela jednu z hlavních přednášek na téma paměti a psychoterapeutické práce se záznamy v paměti v PBSP terapii.

Podzim 2019 / ASTRA DDP studijní dny v Bratislavě

Opět jsme se setkali s absolventy ASTRA DDP výcviku v rámci ASTRA DDP studijních dnů. Letos proběhly DDP Studijní dny v září v Bratislavě pro slovenské kolegy a v Praze na konci roku pro českou skupinu.

Září 2019 / Den pro FAS v Bratislavě

Petra Winnette přednášela v organizaci Fascinujúce děti při příležitosti Dne pro FAS (Fetal Alcohol Syndrom). Přednáška se věnovala pubertě a adolescenci. Na konferenci navazovaly studijní dny DDP v Bratislavě.

Červenec 2019 / Projekt NATAMA NET

Projekt NATAMA NET získal podporu Nadace Agrofert. Projekt navazuje na dlouhodobé odborné aktivity a služby Institutu rodinné péče Natama. NET je inovativní projekt poskytující odbornou a specifickou podporu širokému spektru cílové skupiny dětí s ACE (Adverse Childhood Experinece) a jejich rodičům, náhradním rodičům a pečovatelům i veřejnosti.

Červen 2019 / Týden pro pěstounství

Natama se připojila k aktivitě Magistrátu hlavního města Prahy “Týden pro pěstounství” dvěma veřejnými aktivitami: Přednáškou v Městské knihovně v Praze na Mariánském náměstí na téma: Vývoj mozku a chování, jak pomáhá pěstounská péče. A vystoupením Dr. Petry Winnette v pořadu České televize Studio 6.

Červen 2019 / Výcvik v Dyadické vývojové psychoterapii

Výcvik v Dyadické vývojové psychoterapii (ASTRA) úspěšně ukončila 6. výcviková skupina psychologů a psychoterapeutů z Česka a ze Slovenska.

Leden–červen 2019 / Workshopy pro veřejnost

Během celého jarního období probíhali workshopy a rodičovské skupiny. Workshopy nově probíhali v konferenčních prostorách Ústavu pro Českou literaturu.

Duben 2019 / Odborný seminář ve spolupráci s NUDZ

Ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví (NUDZ) a profesorkou Nim Tottenham, PhD z Columbijské university probíhal dne 23. dubna 2019 na NUDZ seminář na téma Tajemství vyvíjejícího se mozku. Prof. Tottenham a Dr. Winnette presentovaly výzkum v oblasti vývojové afektivní neurovědy a vztahu neurovědy k psychoterapii.

Březen 2019 / Dvoudenní workshop AAI pro PBSP terapeuty

Petra Winnette vedla na pozvání PBSP institutu v ČR dvoudenní workshop pro PBSP terapeuty. Seznamovala je s tématem attachmentu a raného neurobiologického vývoje. Zejména s klinickou aplikací nástroje kvalitativního vyhodnocení stavu mysli dospělého (klienta) vzhledem k attachmentu (Adult Attachment Interview).

Únor 2019 / Workshop v angličtině

Zahájili jsme otevřenou řadu seminářů, workshopů a rodičovských skupin pro anglicky mluvící rodiče, adoptivní rodiče a žadatele. Otevřeno i pro anglicky mluvící Čechy a jiné národnosti! Program začal workshopem Neurobiology and Development of Trust in Relationship. Workshop probíhal v angličtině a vedla ho Petra Winnette, PhD.

Leden 2019 / Konference v Košicích

Petra Winnette byla pozvána, aby vedla 31. ledna 2019 celodenní konferenci a workshop v Košicích na Slovensku. Tématem byla afektivní vývojová neurověda, výzkum a využití vědeckých poznatků v terapeutické a poradenské práci s dětmi a rodinami. 

2018

 

Listopad–prosinec 2018 / Kampaň Osvěta 2018

„Rané dětství významně ovlivňuje vývoj mozku a chování a jak pomáhá pěstounská péče.“ Zahájena další kampaň OSVĚTA, tentokrát 2018! Hlavním tématem letošní kampaně je propojení vědeckých poznatků s kvalitním náhradním rodičovstvím, a zejména pěstounstvím. Více zde.

Listopad 2018 / Almanach o dětech a lidech 2018

Co to je attachment?
V 5 bodech pro rodiče, pěstouny a odborné pracovníky v oboru péče o děti
Letos jsme zahájili novou edici v rámci tradičních Almanachů o rodičích a dětech. Edice se jmenuje Věda do kapsy a bude systematicky vydávat populárně poučné čtení menšího formátu zaměřené na důležitá témata k vývoji dítěte a rodičovství. Každý díl bude také odkazovat k vědeckým poznatkům a zdrojům k danému tématu. První se věnuje tématu attachmentu a je dostupný v tištěné i elektronické formě. Více zde.

Listopad 2018 / Nové oddělení v Natamě

Na základě rozhodnutí Správní rady vzniká v Natamě nové oddělení zaměřené na vědu a výzkum: Winnette Brain and Behavior Laboratory
Laboratoř se bude zabývat výzkumem vývoje mozku a chování, zpřístupňováním vědeckých poznatků v oboru vývojové neurovědy a psychologie zainteresované veřejnosti. Rovněž propojováním vědy s klinickou praxí a péčí o děti a rodiny. Více zde.

Listopad 2018 / Konference v Ostravě „My a dítě v síti“

Petru Winnette je pozvána kolegy z Ostravy, aby přednášela o vývoji mozku v době dospívání. V Ostravě přednáší pro odborné pracovníky CEPP v Moravskoslezském kraji na téma vývoje mozku v adolescenci ve vztahu k moderním médiím a jejich nebezpečím. VIII. Konference „Dejme dětem rodinu“ má název: My a dítě v síti.

Žadatelé o osvojení a pěstounskou péči v roce 2018

V roce 2018 Natama realizuje přípravu a psychologické posouzení dvou skupin žadatelů v českém jazyce a v anglickém jazyce.

Otevřené workshopy a rodičovské skupiny v roce 2018

Natama pořádá během roku sedm velmi úspěšných čtyřhodinových workshopů pro rodiče, náhradní rodiče a odbornou veřejnost. Workshopy vedou Mgr. Petr Růžička, Doc. Jan Kožnar, PhDr. Táňa Šišková a Petra Winnette, PhD. Všechny workshopy jsou předem vyprodány. Počet míst a počet skupin workshopů bohužel nestačí poptávce. Hledáme nové prostory pro rok 2019.
Natama pořádá během roku šest rodičovských skupin LAMPA exklusivně pro rodiče a náhradní rodiče v Natamě.

16.10.2018 / 9. odborná konference Natamy

Probíhala již 9. odborná konference Natamy, tentokrát o vývojové neurovědě a neurobiologickém vývoji dítěte s Petrou Winnette a vzácným hostem na Skypu Nim Tottenham, profesorkou psychologie na Columbijské universitě a vedoucí laboratoře vývojové neurovědy.

1.8.2018 / Změna týkající se Dohod o výkonu pěstounské péče

Správní rada Natamy doporučuje snížit počet Dohod o výkonu pěstounské péče v Natamě přibližně o 50% tak, aby se uvolnila kapacita organizace na nové, kreativní odborné úkoly. Po jednání s MHMP o etickém a zákonném průběhu snižování počtu DVPP je celkový stav změněn k 1.8.2018.

23.–27.7.2018 / Světový kongres dětské psychiatrie IACAPAP v Praze

IACAPAP je významná světová organizace, která se zabývá duševním zdravím dětí a mladých lidí, zejména z hlediska psychiatrie a pediatrie. Neurověda se rovněž začíná významně uplatňovat. Petra Winnette vede 90minutový workshop s názvem: Neuroscience and attachment theory explore consequences of adverse childhood experiences a na pozvání IACAPAP předsedá přednášce jednoho z hlavních přednášejících.

12.–13.7.2018 / ASTRA DDP studijní dny

Probíhá další setkání nazvané „ASTRA DDP studijní dny“, tentokrát za účasti nejen českých, ale i slovenských kolegů. Kromě případových studií a konzultací je velkým tématem odbornost a důležitost hlubšího pochopení následků raného traumatu a adversních dětských zkušeností. Zaměřujeme se na otázku: Může mít dítě, které bylo na začátku života v ústavní péči, po čase jistý attachment k pečovatelům a zároveň projevovat výrazné neurobiologické následky?

Červen 2018 / Otevřena 6. skupina výcviku ASTRA DPP

Byla otevřena šestá skupina výcviku ASTRA DDP pro psychology a terapeuty z České republiky a Slovenska. Výcvik má nové kurikulum a metody výuky, obsahuje rozšířenou část věnovanou neurobiologickému vývoji a pomáhá účastníkům dobře se orientovat v odbornosti zaměřené na následky adversních dětských zkušeností. Učí principům Dyadické vývojové psychoterapie s ohledem na specifiku dětí a rodinné péče v České republice.  

Listopad 2017 – duben 2018 / New York – Columbia University

Petra Winnette je na dlouhodobém vědecko-studijním pobytu na prestižní Columbia University (CU) v New Yorku na katedře psychologie a v laboratoři vývojové neurovědy u profesorky Nim Tottenham, PhD setkává se s mnoha dalšími špičkovými vědci v oboru neurovědy a psychologie. Zdroje učení a spolupráce jsou mimořádně zajímavé. Píše blogy o tom, co ji zaujalo. Více zde.
Petra Winnette také vede na CU několik odborných seminářů pro profesory, studenty a doktorandy z katedry psychologie na CU. Budí velký zájem. Jsou navázány přínosné spolupracující vztahy pro budoucnost v oblasti vědy.


2017

Listopad 2017–duben 2018 New York, Columbia University, USA

Dr. Petra Winnette získala prestižní vědecké stipendium na Columbia University v New Yorku. Bude spolupracovat s americkými kolegy v neurobiologické laboratoři na výzkumu vývoje mozku u zdravých a traumatizovaných dětí. Poznatky a zkušenosti bude publikovat a uplatní je v další práci i učení.

Žadatelé o osvojení a pěstounskou péči 2017

V roce 2017 tým Institutu Natama (Mgr. Petr Růžička, Mgr. Zdenka Bartošová, PhDr. Marie Farková, PhD a Petra Winnette, PhD) dokončil přípravu a psychologické posouzení tří skupin žadatelů v českém jazyce a jedné skupiny v anglickém jazyce.

Říjen 2017: Osvěta

Natama zahajuje další kampaň, Osvěta 2017. V tomto roce na téma „Každý má mít maminku a tatínka. Jako já.“ Kampaň je určena široké veřejnosti a dívá se na náhradní rodinnou péči očima dětí. Své pocity a myšlenky o tom, jaké to je být adoptovaný nebo v pěstounské péči tentokrát s námi sdílejí přímo děti.

17. října 2017 Praha, NUDZ (Národní ústav duševního zdraví)

Dr. Winnette přednášela pro lékaře a doktorandy NUDZ o raném vývoji a attachment.

Říjen 2017 Praha

Vyšla v nakladatelství Natamy další knížka v edici Almanach o dětech a lidech, pro rok 2017 „Dědeček Měsíc, babička Lampion a malý Bo“. Jedná se o kouzelný příběh pro děti, rodiče a náhradní rodiče, který přiblíží čtenářům prožívání a svět dítěte, které ztratilo možnost žít se svojí rodinou.

20./21. 2017 Chrudim, Česká republika

Dr. Winnette vede dvoudenní workshop nazvaný ASTRA DDP STUDIJNÍ DNY pro psychology a terapeuty, absolventy ASTRA DDP výcviku, zaměřený na kvalitní, tvořivou a etickou praxi dyadické psychoterapie a terapie zaměřené na attachment.

25./26. května 2017 Praha

Natama organizuje dvoudenní sebezkušenostní terapeutický workshop Pesso Boyden System Psychomotor psychoterapie pro rodiče, pěstouny a profesionály pod vedením Dr. Petry Winnette.

12. května 2017 Praha, kongresové centrum Na Lávce

Natama a otevřená profesní skupina ASTRA pořádá celostátní konferenci s Dr. Courtney Rennicke z USA „Děti, které ztratily důvěru, a jak jim můžeme pomoci“.

19. dubna 2017 Liberec

Natama se připojuje k zahájení celorepublikové kampaně „Jsme fér“ zaměřené na prosazení rovnoprávnosti gayských a lesbických párů v oblasti manželství a rodičovství.

31. března – 1. dubna Praha, PBSP Institut

Dr. Petra Winnette vede dvoudenní workshop pro psychology, PBSP terapeuty v rámci PBSP institutu v Praze na téma „PBSP v kontextu rodičovství“.

21. února 2017 Praha, Novoměstská radnice

Natama bylo pozvána k účasti na konferenci organizace Tichý svět o významu attachmentu a bezpečí ve spojení s rodičem nebo pečovatelem i pro neslyšící děti. Přednášela Petra Winnette a pěstounka Natamy Marie Klimešová.


2016

Žadatelé o osvojení a pěstounskou péči 2016

V roce 2016 tým Institutu Natama (Mgr. Petr Růžička, Mgr. Zdenka Bartošová, PhDr. Marie Farková, PhD a Petra Winnette, PhD) dokončil přípravu a psychologické posouzení čtyř skupin žadatelů v českém jazyce a jedné skupiny v anglickém jazyce.

22. listopadu 2016 Česká republika

Premiéra dokumentu České televize v cyklu Klíč „Rané a vývojové trauma“, na kterém spolupracoval mj. Prof. Cyril Hoschl, další odborníci a také přechodní terapeutičtí rodiče.

27. října 2016 Londýn, Velká Británie

V Londýně v nakladatelství Jessica Kingsley Publishers vyšla první souborná kniha o následcích vývojového traumatu v dospělosti a o Pesso Boyden System Psychomotor terapii „Working with Traumatic memories to Heal Adults with Unresolved Childhood Trauma“ (Terapeutická práce s traumatickými vzpomínkami – léčení dospělých s nevyřešeným dětským traumatem) od autorů Petry Winnette a Jonathana Baylina.

Říjen 2016 Praha

V edici Almanach o dětech a lidech pro rok 2016 vychází knížka nazvaná „Užitečný rádce“ pro rodiče, adoptivní rodiče, pěstouny a profesionály. Knížka shrnuje současné poznání o významu rodičovství a také o následcích raného traumatu a možné pomoci.

Září 2016 Česká republika

Natama zahajuje kampaň OSVĚTA 2016. Letos se jmenuje: „Jde o mozek!“. Kampaň přináší veřejnosti nové poznatky o vývoji mozku a inspiruje veřejnost k uvažování a pěstounském rodičovství. Patronem a účastníkem kampaně je opět, jako v roce 2015, známý herec, dramatik a spisovatel Arnošt Goldflam.

13. května 2016 Česká republika a Slovensko

Již pátá skupina psychologů a terapeutů s České republika a Slovenska ukončila specializační výcvik ASTRA DDP zaměřený na terapii narušeného raného vývoje, attachmentových vztahů a vývojového traumatu.

27. dubna 2016 Praha, Francouzský institut

Mezinárodní Neuropsychiatrické fórum
Dr. Petra Winnette přednesla jednu z hlavních přednášek a soustředila se na téma raného vývoje mozku a attachment v úvodním bloku fóra zaměřeném na duševní zdraví u dětí a mladých lidí. Navázala na přednášku dětského psychiatra MUDr. Michala Goetze o výzkumech dětí z rumunských komunistických dětských domovů a kojeneckých ústavů.

18. března 2016 Praha, Kongresové centrum Na Lávce

Natama a otevřená profesní skupina ASTRA pořádá konferenci s Dr. Jonathanem Baylinem „Dětství, dospělost, rodičovství a vývoj mozku (léčení dospělých s raným traumatem v PBSP)“. 

9. února 2016 Praha, kongresové centrum Na Lávce

Natama a otevřená profesní skupina ASTRA pořádá konferenci s Dr. Arthurem Beckerem-Weidmanem „Vývojové trauma a možnosti léčení“.