ASTRA - DDP Výcvik

Otevíráme již 7. výcvikovou skupinu

ASTRA DDP je výcvikový program, který Petra Winnette vytvořila na základě DDP (Dyadické vývojové psychoterapie) a dalších zdrojů, vede a rozvíjí od roku 2008. Jedná se v České republice o jedinečný systematický výcvik a vzdělávací program zaměřený na hlavní témata dětí se závažnými adverzními dětskými zkušenostmi (ACE), žijícími v pěstounské péči a adopci nebo v biologických rodinách. Kromě bezpečného zapojení několika odborných a terapeutických směrů vychází také ASTRA DDP program ze současných poznatků neurovědy. Zároveň integruje výcvikový program do systému péče o ohrožené děti v ČR.

Do současné doby ASTRA DDP program vyškolil 6 skupin profesionálů v oboru péče o děti, zejména psychologů a psychoterapeutů v principech a postupech DDP, ale zároveň jejich uplatnění ve velmi specifické situaci péče o děti v ČR. Hlavním školitelem je Petra Winnette, PhD. Součástí ASTRA DDP programu je vždy výcvikový seminář a konference s účastí výše uvedených odborníků. V každé skupině se účastnili kolegové ze Slovenska. Již první výcvikové skupiny vedené ještě A. Beckerem Weidmanem se účastnila Daniela Husovská ze Slovenska. Je spolu s dalšími slovenskými kolegy certifikovaným terapeutem ASTRA DDP programu.

ASTRA DDP Výcvik – Organizační rámec 7. výcvikové skupiny

 • Výcvik je určen pro absolventy magisterského a vyššího studia psychologie, pedagogiky, psychologie-sociální práce, dětské psychiatrie. Alespoň započatý dlouhodobý výcvik v přímé práci s lidmi a praxe v oboru péče o děti a rodiny.  
  Také pro absolventy magisterského studia sociální práce, pokud máte dlouhodobý terapeutický výcvik a praxi v práci s dětmi a rodinami.
 • Výběr účastníků je uzavřen.
 • 5 seminářů po třech dnech (středa–pátek) v období duben 2020 až podzim 2021
 • Celkový počet vyučovacích hodin: 130 + 10 hodin individuální práce na případu
 • Cena: 33 000 Kč ve dvou splátkách, pro "early birds" platí 10% sleva

Děkujeme za Váš zájem. V této chvíli jsou všechna místa ve Výcviku obsazena.

Výcvik ASTRA DDP obsahuje:

 • Neurobiologický a sociálně-afektivní vývoj dětí (N. Tottenham, R. Saxe, C. Albernini a dal.)
 • Narušení neurobiologického vývoje a chování u dětí vlivem ACE (adverzní dětské zkušenosti)
 • Teorii attachmentu a aplikovanou teorii attachmentu
 • Možnosti vyhodnocení kvality vztahu mezi rodičem, primárním pečovatelem a dítětem v různých vývojových obdobích
 • Zvládnutí bezpečí, důvěry a vytváření attachmentového vztahu mezi dítětem a rodičem nebo primárním pečovatelem
 • Regulaci afektů a chování
 • Zvládnutí historie s ACE a kontakt s biologickou rodinou dítěte
 • Rozvoj zdravé sebedůvěry a autonomie dítěte
 • Hlavní principy DDP a Terapie zaměřené na attachment (AFT): intersubjektivita, PACE, zvládnutí studu, zvládnutí přerušení vztahu a opravy vztahu
 • Řadu technik a metod, jako terapie hrou, koučování matek pro sensitivní péči o malé děti, budování důvěry (attachmentu) ve vztahu k rodičovské postavě v různých věkových a vývojových skupinách dětí, vedení rodičovské skupiny a další
 • Integraci terapeutické práce s rodinou na principech DDP do stávajícího systému péče o děti (SPOD)
 • Rozvoj systematického a hlubinného myšlení u terapeutů ASTRA DDP, etické práce s rodinami a dětmi, vědecké myšlení a zvládnutí vlastní osobních témat, která mohou ovlivňovat terapeutický proces

Je specificky adaptovaný tak, aby absolventi uměli výcvik použít v různých typech přímé odborné práce s dětmi a rodinami.

Hlavní lektor

PhDr. Petra Winnette, Ph.D.
Institut Natama, 1. lékařská fakulta University Karlovy

Srovnávací vědkyně, pedagog, psychoterapeut, učitel, lektor

Ředitelka Institut Natama

Vedoucí programu a výcviku ASTRA DDP
Zaměřuje se na raný vývoj a neurobiologii, získala prestižní vědecké stipendium na Columbijské universitě (2017/18). Specializuje se na terapii dětí i dospělých s nedořešenými následky těžkého dětství.

Absolvovala výcvik v Dyadické vývojové psychoterapii v DDP Institutu u Dr. Daniela Hughese (certifikát DDPI 2010 a 2016) a Dr. Arthura Becker-Weidmana. Je certifikovaným terapeutem, supervizorem a trenérem Terapie zaměřené na attachment (certifikát AFTI 2016, 2019).
Je přímým žákem Alberta Pessa, certifikovaným PBSP psychoterapeutem (PBSP Institut Boston, USA (2010). Petra Winnette je autorkou řady odborných článků a několika úspěšných odborných knih v oboru v Česku i v zahraničí.
Přednáší na konferencích, vede výcviky, supervize a semináře v České republice i
v zahraničí. V současné době pracuje na výzkumu vývoje mozku u zdravých a dětí se závažnými ACE v rané historii.
Odborné CV zde.