ASTRA - DDP Výcvik

Otevíráme již 7. výcvikovou skupinu

Představuje mimořádný specializovaný výcvikový program pro psychology, dětské psychiatry, dětské a rodinné poradce a terapeuty pracující s rodinami a dětmi, které trpí následky adverzních dětských zkušeností neboli ACE (Adverse Childhood Experiences). Jedná se o zanedbávající nebo týrající chování rodičů nebo primárních pečovatelů k dítěti, pobyt dítěte v ústavní péči v raném i pozdějším dětství, zkušenost dětí s duševním onemocněním rodiče, domácím násilím, těžkým rozvodem.
Tyto děti již často mají svoji dobrou rodinu, adoptivní nebo pěstounskou, ale jejich problémy přetrvávají. Rané zkušenosti mohly narušit jejich neurobiologický vývoj, schopnost mít zdravý a bezpečný attachmentový vztah se svými rodiči nebo pečovateli. Pro rodiče nebo primární pečovatele je velmi obtížné jim porozumět a vychovávat je.

ASTRA DDP Výcvik – Organizační rámec 7. výcvikové skupiny

 • Uzávěrka přihlášek 1. ledna 2020
 • Výběr účastníků a vytvoření skupiny do 30. ledna 2020
 • 5 seminářů po třech dnech (středa–pátek) v období březen 2020 až podzim 2021 (termíny budou stanoveny)
 • Celkový počet vyučovacích hodin: 130 + 10 hodin individuální práce na případu

Napište si o více informací a přihlášku: ZDE

VÝCVIK ASTRA DDP obsahuje:

 • Poznatky současné afektivní a sociální vývojové neurovědy (N. Tottenham, R. Saxe, C. Albernini a dal.)
 • Teorii attachmentu a aplikovanou teorii attachmentu,
  nástroje pro vyhodnocení dětí a dospělých (J. Bowlby, M. Ainsworth, M. Main, E. Hesse)
 • Principy a postupy DDP – Dyadické vývojové psychoterapie (D. A. Hughes)
 • a Terapie zaměřené na attachment (A. Becker – Weidman)
 • Principy rozvoje terapeutického rodičovství a práci s rodiči nebo primárními pečovateli

Je specificky adaptovaný tak, aby absolventi uměli výcvik použít v různých typech přímé odborné práce s dětmi a rodinami.

Hlavní lektor

PhDr. Petra Winnette, PhD
ředitelka a odborný garant Natamy, srovnávací vědec, pedagog psychoterapeut a lektor (odborné CV zde). Zaměřuje se na raný vývoj a neurobiologii, získala prestižní vědecké stipendium na Columbijské universitě (2017/18). Specializuje se na terapii dětí i dospělých s nedořešenými následky těžkého dětství.
Absolvovala výcvik v Dyadické vývojové psychoterapii v DDP Institutu u Dr. Daniela Hughese (certifikát DDPI 2010 a 2016) a Dr. Arthura Becker-Weidmana. Je certifikovaným terapeutem, supervizorem a trenérem Terapie zaměřené na attachment (certifikát AFTI 2016, 2019).
Je přímým žákem Alberta Pessa, certifikovaným PBSP psychoterapeutem (PBSP Institut Boston, USA (2010). Petra Winnette je autorkou řady odborných článků a několika úspěšných odborných knih v oboru v Česku i v zahraničí.
Přednáší na konferencích, vede výcviky, supervize a semináře v České republice i
v zahraničí. V současné době pracuje na výzkumu vývoje mozku u zdravých a dětí se závažnými ACE v rané historii.