ASTRA DDP Výcvik

Otevíráme již 8. výcvikovou skupinu!
Začátek výcviku leden–únor 2023.

Vše důležité najdete níže. Pokud máte o výcvik zájem, napište na winnette@natama.cz.

ASTRA DDP je výcvikový program, který Petra Winnette vytvořila na základě DDP (Dyadické vývojové psychoterapie a principů PBSP) a dalších zdrojů, vede a rozvíjí ho od roku 2008. Jedná se v České republice o jedinečný systematický výcvik zaměřený na hlavní témata dětí se závažnými adverzními dětskými zkušenostmi (ACE), žijícími v pěstounské péči a adopci nebo v biologických rodinách. Kromě bezpečného propojení několika odborných a terapeutických směrů vychází také ASTRA DDP program ze současných poznatků neurovědy. Zároveň integruje výcvikový program do systému péče o ohrožené děti v ČR.

Do současné doby ASTRA DDP program vyškolil v letech 2008–2022 již 7 skupin profesionálů v oboru péče o děti, zejména psychologů a psychoterapeutů z celé republiky v principech a postupech ASTRA DDP.

Hlavním školitelem je PhDr. Petra Winnette, PhD. Součástí ASTRA DDP programu je vždy výcvikový seminář a konference s účastí zahraničních odborníků.

Poslechněte si zajímavý rozhovor Petry Winnette s Vladom Hambalkom o ASTRA DDP zde.

Organizační rámec 8. výcvikové skupiny ASTRA DDP

Výcvik je určen pro absolventy magisterského a vyššího studia psychologie, pedagogiky, psychologie-sociální práce, dětské psychiatrie. Dalším kritériem je alespoň započatý dlouhodobý výcvik v přímé práci s lidmi a praxe v oboru péče o děti a rodiny.  

 • 5 seminářů po třech dnech (středa–pátek) v období leden 2023–2024
 • Malá skupina 10–14 účastníků
 • Celkový počet vyučovacích hodin: 125 + 10 hodin individuální práce na případu

Výcvik ASTRA DDP obsahuje témata:

 • Neurobiologický a sociálně-afektivní vývoj dětí, vývojová neurověda (N. Tottenham, R. Saxe, C. Albernini a dal.)
 • Teorii attachmentu a aplikovanou teorii attachmentu (Bowlby, Ainsworth a dal.)
 • Narušení neurobiologického vývoje a chování u dětí vlivem ACE, adverzní dětské zkušenosti a komplexní vývojové trauma (V. Felitti, R. Anda, van der Kolk a dal.)
 • Možnosti vyhodnocení kvality vztahu mezi rodičem, primárním pečovatelem a dítětem v různých vývojových obdobích
 • Zvládnutí bezpečí, důvěry a vytváření attachmentového vztahu mezi dítětem a rodičem nebo primárním pečovatelem a regulaci afektů a chování (Hughes, Becker-Weidman, Winnette)
 • Hlavní principy DDP a Terapie zaměřené na attachment (AFT): intersubjektivita, PACE, zvládnutí studu, zvládnutí přerušení vztahu a opravy vztahu (Hughes, Becker-Weidman)
 • Řadu technik a metod, jako terapie hrou, koučování matek pro sensitivní péči o malé děti, budování důvěry (attachmentového vztahu) k rodičovské postavě v různých věkových a vývojových skupinách dětí, vedení rodičovské skupiny a další (Winnette)
 • Integraci terapeutické práce s rodinou na principech DDP do stávajícího systému péče o děti (SPOD)

Hlavní lektor

PhDr. Petra Winnette, Ph.D.
Institut Natama, 1. lékařská fakulta University Karlovy
Srovnávací vědkyně, pedagog, psychoterapeut, učitel, lektor
Ředitelka Institutu Natama
Vedoucí programu a výcviku ASTRA DDP

Zaměřuje se na raný vývoj a neurobiologii, získala Fulbrightovo vědecké stipendium na prestižní Kolumbijské universitě v New Yorku v Laboratoři afektivní vývojové neurovědy (2017/18 a 2022). Specializuje se na neurobiologický vývoj a terapii dětí i dospělých s adverzními dětskými zkušenostmi (ACE). Byla členem vědecké rady mezinárodní konference dětské psychiatrie IACAPAP 2018.

Absolvovala výcvik v Dyadické vývojové psychoterapii v DDP Institutu u Dr. Daniela Hughese (certifikát DDPI 2010 a 2016) a Dr. Arthura Becker-Weidmana. Je certifikovaným terapeutem, supervizorem a trenérem Terapie zaměřené na attachment (stáž v USA 2009, certifikát AFTI 2016, 2019).
Je přímým žákem Alberta Pessa, certifikovaným PBSP psychoterapeutem (PBSP Institut Boston, USA (2010). Petra Winnette je autorkou řady odborných článků a několika úspěšných odborných knih v oboru v Česku i v zahraničí.
Přednáší na konferencích, vede výcviky, supervize a semináře v České republice i
v zahraničí. V současné době pracuje na výzkumu vývoje mozku u zdravých a dětí se závažnými ACE v rané historii.