ASTRA - DDP Výcvik v rodinné terapii zaměřěné na Attachment


Vážení kolegové,

VI. skupina výcviku ASTRA DDP 2018 – 2019 je již uzavřena. Byli jsme mile překvapeni velkým zájmem o výcvik v terapii následků raného adversního vývoje a závažných poruch attachmentového stylu. Bohužel jsme nemohli vyhovět všem, kteří se o výcvik zajímali, a za to se omlouváme.

Do budoucna připravujeme nové oddělení, které se bude věnovat vědě a vzdělávání a také novou podobu a více forem výcviku. Výcvik bude také více akcentovat nejnovější vědecké poznání o raném neurobiologickém vývoji mozku vzhledem k emocionalitě, mysli a chování.

Další skupiny výcviku plánujeme otevřít v roce 2019 a 2020.
Sledujte naše webové stránky a nabídky vzdělávání.

Budeme se na vás těšit, napište nám své otázky.
PhDr. Petra Winnette, Ph.D.

 

Projekt ASTRA (Attachment, Systém, Terapie, Rodičovství, Autonomie) představuje mimořádný specializovaný výcvikový program pro psychology, dětské a rodinné poradce a terapeuty pracující s rodinami a dětmi, které prožily rané trauma, předčasný porod – dlouhodobý pobyt v inkubátorech, děti opuštěné, zanechané v kojeneckých ústavech, děti týrané, zanedbávané a zneužívané. Program je také zaměřený na práci s adoptivními a pěstounskými rodinami, s rodiči a dětmi po těžkých rozvodech. Vychází z principů a postupů Dyadické vývojové psychoterapie (Autor Dr. Daniel A. Hughes, USA) a principů terapeutického rodičovství.

  • Teoretické zázemí zahrnuje teorii attachmentu (J. Bowlby), raný neurobiologický vývoj a rané vývojové trauma (B. van der Kolk, D. Siegel, N. Tottenham, J. Baylin), možnosti vyhodnocení attachmentu v dětství (M. Ainsworthová, M. Main)  a stavu mysli v dospělosti (M. Main, P. Fonagy), prvky Pesso Boyden System Psychomotor (A. Pesso). Aplikovaná volná hra (M. Axline), DDP (D. A. Hughes) a další.
  • Absolventi budou schopni používat teorii, principy a postupy Dyadické vývojové psychoterapie ve své praxi. Důraz je kladen na získání specifických dovedností pro práci s raně traumatizovanými dětmi s poruchami attachmentu a jejich rodinami. Účastníci dostanou studijní materiály v českém jazyce.
  • Celý výcvikový program obsahuje 130 hodin v malé intensivní výcvikové skupině, z toho 4 - 10 vyučovacích hodin s  Arthurem Beckerem-Weidmanem Ph. D. (USA) a dalšími zahraničními kolegy z oboru.

Hlavní lektor, PhDr. Petra Winnette, PhD., ředitelka a odborný garant Natamy, pedagog psychoterapeut a srovnávací vědec. Absolvovala výcvik v Dyadické vývojové psychoterapii v DDP Institutu u Dr. Daniela Hughese (certifikát 2010 a 2016) a Dr. Arthura Becker-Weidmana, je přímým žákem Alberta Pessa, certifikovaným PBSP psychoterapeutem (PBSP Institut Boston, USA). Je certifikovaným terapeutem, supervizorem a trenérem terapie zaměřené na attachment. Petra Winnette je autorkou několika odborných knih v oboru (viz publikace), publikovala také v zahraničí. Přednáší, vede výcviky, supervize a semináře v České republice i v zahraničí. Zaměřuje se na raný vývoj a neurobiologii, získala prestižní vědecké stipendium na Columbijské universitě, kde se podílí na výzkumu vývoje mozku u zdravých a traumatizovaných dětí.
Je zakladatelkou, lektorem a odborným garantem projektu ASTRA.

Napište nám zprávu

Vložením vzkazu nám poskytnete svoje jmeno, přímení a e-mailovou adresu. Budeme s nimi nakládat jako s Vašími osobními údaji. Informace o tom, jak chráníme Vaše osobní data, si můžete přečíst ZDE.