Terapeutický výcvik ASTRA DDP

Otevíráme již 8. skupinu výcviku ASTRA DDP 2023 - 2024

ASTRA DDP je jedinečný a ověřený systematický výcvik zaměřený rodinnou terapii dětí s adverzními dětskými zkušenostmi (ACE) a narušeným vývojem attchmentových vztahů. Vychází z principů Dyadické vývojové psychoterapie (Daniel Hughes) a Terapie zaměřené na attachment.
Výcvik vede PhDr. Petra Winnette, PhD s účastí zahraničních odborníků.

Děkujeme, skupina je již naplněna.
Sledujte náš web, chystáme další zajímavé vzdělávání!

Organizace

 • Jedná se o 5 třídenních seminářů během roku 2023–24, středa–pátek
 • Celkem 125 hodin přímo s lektorem v malé skupině 10–14 účastníků
 • Výcvik probíhá v Praze a věříme, že celý proběhne osobně
 • První seminář: 22. - 24. února 2023
 • Cena: 36 000 Kč celkem, splatné ve dvou splátkách, pro rychlé plátce 10% sleva
 • Napište nám a požádejte o přihlášku winnette@natama.cz

Vstupní kritéria

Účastníci by měli mít magisterský nebo vyšší titul v oboru psychologie, pedagogiky, dětské psychiatrie (i před atestací). A započatý nebo dokončený výcvik v přímé práci s lidmi. Pokud máte otázky k Vašemu vzdělání a přijetí do výcviku, napište nám (winnette@natama.cz).

Uplatnění

 • Poznatky a dovednosti mají obrovské uplatnění pro práci s dětmi se složitou ranou historií, například v adopci, pěstounské péči i s biologickými dětmi, po ztrátě rodiče, ošklivém rozvodu a podobně
 • Jedná se o univerzální model, kde terapeut pomáhá vytvořit nebo opravit blízký vztah mezi dítětem a rodičem, což je základní podmínka zdravého vývoje dětí, a také terapie dětí

Co se jinde nenaučíte?

 • Náš výcvik je jedinečný, protože jeho součástí jsou i nejnovější poznatky z oboru vývojové neurovědy o vývoji dětského mozku.
 • Získáte ucelený a systematický přehled o současné vývojové sociální neurovědě, vhled do teorie attachmentu a znalosti a dovednosti pro různé typy práce s rodinami a dětmi, které měly to měly na začátku života těžké.
 • Neposkytuje zjednodušení a nesprávné pojetí teorie attachmentu, jako například diagnostikování poruch attachmentu, ani zjednodušené návody a postupy, které neodpovídají současným vědeckým poznatkům.
 • Znalosti a dovednosti pro vedení ASTRA DDP terapeutických sezení s rodiči a s rodiči a dětmi a uplatnění pro péči o děti a rodiče v mnoha životních situacích

Hlavní lektor

PhDr. Petra Winnette, Ph.D.
Institut Natama, 1. lékařská fakulta University Karlovy
Srovnávací vědkyně, pedagog, psychoterapeut, učitel, lektor
Ředitelka Institutu Natama
Vedoucí programu a výcviku ASTRA DDP

Výcvik ASTRA DDP vytvořila na základě principů Dyadické vývojové psychoterapie (Daniel Hughes) a dalších terapeutických modalit jako jsou Terapie zaměřená na attachment (Arthur Becker-Weidman) a PBSP (Albert Pesso).
Zaměřuje se na raný vývoj a neurobiologii, získala Fulbrightovo vědecké stipendium na prestižní Kolumbijské universitě v New Yorku v Laboratoři afektivní vývojové neurovědy (2017/18 a 2022). Specializuje se na neurobiologický vývoj a terapii dětí i dospělých s adverzními dětskými zkušenostmi (ACE). Byla členem vědecké rady mezinárodní konference dětské psychiatrie IACAPAP 2018.

Absolvovala výcvik v Dyadické vývojové psychoterapii v DDP Institutu u Dr. Daniela Hughese (certifikát DDPI 2010 a 2016) a Dr. Arthura Becker-Weidmana. Je certifikovaným terapeutem, supervizorem a trenérem Terapie zaměřené na attachment (stáž v USA 2009, certifikát AFTI 2016, 2019).
Je přímým žákem Alberta Pessa, certifikovaným PBSP psychoterapeutem (PBSP Institut Boston, USA, 2010). Petra Winnette je autorkou řady odborných článků a několika úspěšných odborných knih v oboru v Česku i v zahraničí.
Přednáší na konferencích, vede výcviky, supervize a semináře v České republice i v zahraničí. V současné době pracuje na výzkumu vývoje mozku u zdravých a dětí se závažnými ACE v rané historii.