Winnette Brain and Behavior Laboratory

Winnette Brain and Behavior Laboratoř se zaměřuje na studium chování ve vztahu k činnosti mozku. Soustředíme se na afektivní vývojovou neurovědu, sociální neurovědu a vývojovou psychologii. Zajímá nás zejména:

  • Zdravý vývoj mozku a chování a jak ovlivňuje průběh celého života
  • Raný vývoj mozku a chování
  • Psychologický a neurobiologický vývoj dětí, mladistvých a dospělých, kteří trpěli adversními dětskými zkušenostmi (ACE - adverse childhood experiences) a stresem, se zvláštním zaměřením na vývoj mozku a chování u dětí, které prožily rané období života bez primárního pečovatele
  • Neurobiologické změny v rámci psychoterapie

Doufáme v hlubší porozumění činnosti lidského mozku a jeho vývoje. Rádi bychom přispěli k objasnění principů a k rozvoji efektivních terapeutických metod. Chceme propojovat neurovědu s klinickou praxí a rozvojem terapeutických metod práce s dětmi a rodinami.

Pracovníci laboratoře

PhDr. Petra Winnette, PhD
Institut Natama, 1. lékařská fakulta UK
Vedoucí výzkumu
Petra Winnette získala doktorát v oboru srovnávací vědy (komparatistiky) na Filosofické fakultě University Karlovy. Fulbrightovo stipendium a v roce 2017–18 jí umožnilo vědecko-studijní pobyt na prestižní Columbijské universitě v New Yorku na katedře psychologie a v laboratoři vývojové afektivní neurovědy. Byla členem vědecké komise mezinárodního kongresu dětské a adolescentní psychiatrie IACAPAP 2018. Jejím hlavním odborným zájmem je sociální vývojová neurověda, raný vývoj a teorie attachmentu.

Dr. Eva Vítková, Ph.D. (roz. Nouzová)
Psycholog – diagnostik, výzkumný pracovník
Eva vystudovala psychologii a sociologii na univerzitě v Aberdeenu, ve Velké Británii, kde posléze také získala doktorát v oblasti diagnostiky psychických poruch a neuropsychologie. Současně se také specializuje na poruchy kognitivních funkcí.
V Natamě je zapojena do psychologického posuzování žadatelů a diagnostiky dospělých. Zároveň je členem Brain and Behavior Laboratoře Natamy jako spolupracovník výzkumu.

Laboratoř je v odborném kontaktu a konsultuje s odborníky, se kterými sdílíme hluboký zájem o obor.

  • Nim Tottenham, PhD
    Professor of psychology, neuroscientist, principal investigator and director of Developmental Affective Neuroscience Lab at Columbia University, NY
  • Paul Alexander Bloom
    PhD student at Columbia University, NY

Anglická stránka