Seminář: Bezpečný kontakt dítěte v pěstounské péči s biologickou rodinou

Téma kontaktu dětí v pěstounské péči či v jiné formě NRP s jejich biologickými rodiči a osobami blízkými se stalo velmi aktuálním.

OSPOD a provázející organizace v praxi se shodují, že patří k nejtěžším a nejkomplikovanějším problémům PP. Nedávné stanovisko VOP upozornilo na legislativní stav z hlediska práva dětí v PP a jejich biologických rodičů a blízkých osob na kontakt. Jedná se o velmi užitečnou analýzu. 

Zároveň považujeme za nutné, aby se odborná veřejnost zabývala širším kontextem z hlediska práva, vědeckých poznatků a také zkušenostmi ze zahraničí. Jedině hlubší pohled na toto téma bude přínosem k pokroku a ke zdravému a bezpečnému vývoji dětí v PP a v NRP.

Výstupy semináře

> Záznam seminářu najdete zde.
> Právní dokumenty jsou ke stažení níže.

1. Co říká věda? / Přednáší PhDr. Petra Winnette, PhD
2. Právo a praxe v USA / Přednáší Arthur Becker-Weidman, PhD (USA)
3. Ochrana dítěte před negativními vlivy podle zákona / Přednáší JUDr. Ondřej Bultas

Seminář společně pořádali
Institut rodinné péče Natama
Amalthea
Latus pro rodinu
DOM – Dům otevřených možností