Seminář: Bezpečný kontakt dítěte v pěstounské péči s biologickou rodinou

Téma kontaktu dětí v pěstounské péči či v jiné formě NRP s jejich biologickými rodiči a osobami blízkými se stalo velmi aktuálním.

OSPOD a provázející organizace v praxi se shodují, že patří k nejtěžším a nejkomplikovanějším problémům PP. Nedávné stanovisko VOP upozornilo na legislativní stav z hlediska práva dětí v PP a jejich biologických rodičů a blízkých osob na kontakt. Jedná se o velmi užitečnou analýzu. 

Zároveň považujeme za nutné, aby se odborná veřejnost zabývala širším kontextem z hlediska práva, vědeckých poznatků a také zkušenostmi ze zahraničí. Jedině hlubší pohled na toto téma bude přínosem k pokroku a ke zdravému a bezpečnému vývoji dětí v PP a v NRP.

Tímto Vás tímto srdečně zveme na odborný odpolední seminář online

BEZPEČNÝ KONTAKT DÍTĚTE V PP S BIOLOGICKOU RODINOU
13. 5. 2021
13:00–16:30 (zoom meeting)

Program:

1. Co říká věda? / Přednáší PhDr. Petra Winnette, PhD
2. Právo a praxe v USA / Přednáší Arthur Becker-Weidman, PhD (USA)
3. Ochrana dítěte před negativními vlivy podle zákona / Přednáší JUDr. Ondřej Bultas

Přihlášení:

ZDE se můžete přihlásit.
Seminář je zdarma.

Seminář společně pořádají
Institut rodinné péče Natama
Amalthea
Latus pro rodinu
DOM – Dům otevřených možností