Natama – Institut rodinné péče

Institut rodinné péče Natama je hlavním projektem společnosti NATAMA, o.p.s.

Natamu založila Petra Winnette v roce 2003 na základě výzvy a výběrového řízení Nadace Televize Nova, která se rozhodla podpořit začátek velkého projektu na pomoc ohroženým a opuštěným dětem.
Institut rodinné péče Natama je uznávaným odborným nestátním pracovištěm zaměřeným na kvalitní péči o děti a rodiče. Zejména se jedná o děti, které na začátku života zažily opuštění, ztrátu a vyrůstají v osvojení nebo v pěstounských rodinách, v příbuzenské péči. Zaměřujeme se na přípravu a vzdělání budoucích náhradních rodičů, vyhodnocení a diagnostiku dětí, poradenskou a terapeutickou pomoc, sociální práci v oboru ochrany dětí a sociálních služeb.

Poslání a cíle Institutu rodinné péče Natama

  • Podporovat zájem dítěte v obtížné rodinné situaci
  • Odborně podporovat rodiny a rodiče, kteří budou pečovat nebo pečují o děti v náhradní rodičovské péči
  • Pomáhat dětem ohroženým nebo trpícím vývojovým traumatem
  • Umožnit dětem, aby vyrůstaly v bezpečném a zdravém rodinném prostředí a rozvíjely své možnosti a žily plnohodnotným životem
  • Podílet se na vědeckém pokroku, učení a sdílení zkušeností a poznatků

Naše hlavní pilíře důvěry:

  • Profesionální, rychlá a účinná pomoc
  • Diskrétní, etické a otevřené jednání
  • Individuální přístup