Kurz Příprava a posouzení žadatelů o náhradní rodinnou péči

Náš program a kurzy pro žadatele jsou v mnohém výjimečné. Jsou založeny na nejnovějších vědeckých poznatcích, zkušenostech, jsou intensivní, zajímavé a užitečné i zábavné! Vedou je zkušení odborníci.

  1. Kurz v Natamě opravdu odpovídá potřebám žadatelů o adopci a dlouhodobou pěstounskou péči. Rodičovství, vývoj dítěte, co budu potřebovat, až naše dítě přijde domů? Vycházíme z vědy a dlouholetých zkušeností.
  2. Kurz probíhá v malé skupině, kde je dostatek času pro otázky a diskusi a hlubší poznání. Účastníci velmi oceňují dobrou atmosféru, otevřenost, odbornost, nové poznatky a užitečnost (98 % anonymních hodnocení).
  3. Zaměřujeme se zejména na témata, která jsou pro šťastný život rodiny nejdůležitější: emocionální a sociální vývoj dítěte, attachment, vztahy mezi rodiči a dětmi, chování, péči a výchovu.
  4. Náš hlavní skupinový kurz je intensivní, probíhá během jednoho týdne. Účastníci se výborně soustředí, mnoho si pamatují a zvládnou v dobrém čase.
  5. Celý proces přípravy a posouzení v Natamě většinou proběhne přibližně za 3 měsíce.

V roce 2024 organizujeme:

Kurz v anglickém jazyce

Kontaktujte nás, prosím, takto:

Vložením vzkazu nám poskytnete svoje jmeno, přímení a e-mailovou adresu. Budeme s nimi nakládat jako s Vašími osobními údaji. Informace o tom, jak chráníme Vaše osobní data, si můžete přečíst ZDE.