Natama, o.p.s.

Název a sídlo společnosti

NATAMA, o.p.s.

Blanická 2025/17, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČ: 266 52 757

Natama, o.p.s. vznikla dne 6. 12. 2013 změnou právní formy občanského sdružení Natama. Občanské sdružení Natama bylo založeno v roce 2003.

 Druh obecně prospěšných služeb:

 • Komplexní služby a programy zaměřené na rodinu a náhradní rodinnou péči.
 • Odborné služby a programy zaměřené na pomoc dětem a mladým lidem bez rodinného zázemí se zvláštním zřetelem na děti a mladé lidi trpící následky nedostatečné péče v dětství.
 • Koncepční, publikační, odborné a vzdělávací činnosti související s rodinou, rodičovstvím, náhradní rodinnou péčí.

 Doplňková činnost:

 • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s obory činností:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost.

 Správní rada:

 • Předseda správní rady: Ing. Michaela Wicki
 • Člen správní rady: Ing. Tomáš Rohrbacher, PhD.
 • Člen správní rady: MUDr. Jan Bečka
 • Statutární orgán - ředitel: PhDr. Petra Winnette, PhD.

 Dozorčí rada:

 • Předseda dozorčí rady: Pavel Tuč
 • Člen dozorčí rady: Aleš Roleček
 • Člen dozorčí rady: PaeDr. Martin Deniger