Výzkumná studie 2021–2022

 

Vážení kolegové, rodiče, pěstouni

S potěšením můžeme oznámit, že jsme získali a zařadili do výzkumu o sociálním vývoji dětí všechny potřebné subjekty. Velice děkujeme všem, kteří se zúčastnili a pomáhali šířit informaci o výzkumu! Moc jste pomohli nám, a hlavně vědě.
Budeme rádi, když nám zachováte přízeň pro další výzkumy. Informace budou vždy na našem webu a v našem newsletteru. Výsledky výzkumu budou publikovány a po té také zveřejněny na našem webu. Účastníci obdrží zprávu.

Mějte se dobře. Děkujeme!

Petra Winnette, PhD
Celý výzkumný tým Winnette Lab, Natama


Pokračujeme ve výzkumné studii


Studie je zaměřená na sociální vývoj dětí se zkušeností chybějícího primárního pečovatele v kojeneckém období

Cílem výzkumného projektu je získání informací o dopadu absence péče matky nebo primárního pečovatele v raném období vývoje na sociální vývoj dětí. Jedná se o unikátní výzkum dětí se zkušeností institucionální péče v citlivém období raného sociálního vývoje a dopad této zkušenosti na sociální fungování dítěte.
Věříme, že poznatky, které získáme, rozšíří naše poznání o tom, jak adverzní zkušenosti a absence primárního pečovatele ovlivňuje další sociální vývoj, a budeme lépe rozumět tomu, jak se to děje. Výsledky pak mohou významně ovlivnit systém péče o kojence v situacích, kdy se o ně nestará jejich matka nebo někdo jiný blízký člověk.

Kdo výzkumný projekt kontroloval?

Výzkumný projekt schválila nezávislá Etická komise Všeobecní fakultní nemocnice
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel.: +420 224 964 131