Výzkumná studie 2021–2024

Pokračujeme ve výzkumné studii

Vážení kolegové, rodiče, pěstouni

Naše studie sociálního vývoje dětí pokračuje. Nyní získáváme další data.
Hledáme děti ve věku 6 - 8 let (do 9. narozenin).
1. Děti, které prožily první měsíce (3 - 13) v ústavní péči, přechodné pěstounské péči nebo v obou typech péče. Po té byly osvojeny nebo umístěny do dlouhodobé pěstounské či poručnické péče, kde žijí dodnes.
2. Děti, které žijí ve svojí biologické rodině od narození dosud.

Chcete se dozvědět více? Máte zájem se zúčastnit? Napište nám: winnette@natama.cz

Účastníci obdrží zprávu. Výsledky výzkumu budou publikovány a po té také zveřejněny na našem webu.

Mějte se dobře. Děkujeme!

Petra Winnette, PhD
Celý výzkumný tým Winnette Lab, Natama

Studie je zaměřená na sociální vývoj dětí se zkušeností chybějícího primárního pečovatele v kojeneckém období

Cílem výzkumného projektu je získání informací o dopadu absence péče matky nebo primárního pečovatele v raném období vývoje na sociální vývoj dětí. Jedná se o unikátní výzkum dětí se zkušeností institucionální péče v citlivém období raného sociálního vývoje a dopad této zkušenosti na sociální fungování dítěte.
Věříme, že poznatky, které získáme, rozšíří naše poznání o tom, jak adverzní zkušenosti a absence primárního pečovatele ovlivňuje další sociální vývoj, a budeme lépe rozumět tomu, jak se to děje. Výsledky pak mohou významně ovlivnit systém péče o kojence v situacích, kdy se o ně nestará jejich matka nebo někdo jiný blízký člověk.

Kdo výzkumný projekt kontroloval?

Výzkumný projekt schválila nezávislá Etická komise Všeobecní fakultní nemocnice
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel.: +420 224 964 131