Návštěvy webu a používání cookies

Zpracování údajů v souvislosti s návštěvou našich webových stránek www.natama.cz

Rozsah zpracování a účel zpracování
V souvislosti s prohlížením našich webových stránek zpracováváme protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to: webové stránky, odkud k nám jdete, IP-adresu, datum a dobu přístupu, údaje o Vašem prohlížeči a operačním systému.

Právní titul
Tyto údaje zpracováváme za účelem ochrany našich oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování.

Doba zpracování
Tyto protokolové soubory zpracováváme bez Vašeho souhlasu a uchováváme je po dobu 1 měsíce od návštěvy webové stránky.

Použití souborů cookies
Abychom zlepšili fungování našich webových stránek a optimalizovali naše aktivity používáme na našich webových stránkách cookies. Cookie je malý soubor, který webová stránka ukládá na Váš pevný disk. Získané informace mohou zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače nebo typ použitého prohlížeče. Cookie slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů přistupujících k našim webovým stránkám a neumožňují bez dalšího osobní identifikaci uživatelů webové stránky. V případě, že nesouhlasíte se shromažďováním Cookies, můžete v nastavení svého prohlížeče jejich používání zakázat.

Analytické služby Google
K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používáme službu Google Analytics poskytovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Před předáním údajů této společnosti osobní údaje striktně anonymizujeme a této společnosti za účelem analýzy předáváme již jen zkrácené IP adresy, na jejichž základě není možná identifikace konkrétních osob.

I přesto můžete sběru cookies a analýze Google Analytics zabránit, a to například změnou nastavení Vašeho prohlížeče, nebo instalací speciálního pluginu do Vašeho prohlížeče.

Užívání sociální pluginů
Naše webové stránky obsahují sociální pluginy třetích stran, a to plugin sítě Facebook, plugin sítě Twitter a plugin sítě Google+. Díky těmto pluginům můžete sdílet obsah s dalšími lidmi. Tyto sociální pluginy nespravujeme my a nejsme tak odpovědni za případné zpracování Vašich osobních údajů provozovateli těchto pluginů, kteří jsou vůči Vám v postavení správců osobních údajů.