Informace o adopci a pěstounství

Adopce neboli osvojení dítěte

Jedná se o přijetí dítěte do péče a přijetí rodičovské odpovědnosti za dítě. Existuje zrušitelná a nezrušitelná adopce. Po rozhodnutí soudu o adopci se stáváte zákonnými zástupci dítěte, legálními rodiči.  Stát vás nekontroluje a neposkytuje finanční podporu, pouze běžné dávky a rodičovské příspěvky.

Pěstounská péče na dlouhou dobu

Pečujete o dítě na dlouhou dobu. Rodičovskou odpovědnost nemáte vy, ale většinou biologičtí rodiče. Ve většině případů zůstane dítě ve vaší péči do dospělosti. Stát vaši péči podporuje a kontroluje. Pěstouni mají dohodu o výkonu PP a vzdělávají se. Stát vyplácí podporu na materiální potřeby dítěte a odměnu pěstounům.

Pěstounská péče na přechodnou dobu

Pěstouni na přechodnou dobu pečují o dítě po dobu, kdy to potřebuje. Někdy se dítě vrací k biologickým rodičům, jindy jde do trvalé adoptivní rodiny. Stát vaši péči podporuje a kontroluje. Pěstouni mají dohodu o výkonu PP a vzdělávají se. Stát vyplácí podporu na materiální potřeby dítěte a odměnu pěstounům. Děti mohou u vás trávit týdny nebo měsíce, výjimečně rok nebo déle. Dostáváte finanční podporu i v době, kdy o žádné dítě nepečujete. Jste profesionálními pečovateli o děti s těžkým začátkem života. 

Povinná cesta k osvojení nebo pěstounské péči

Aby se běžný člověk stal adoptivním, nebo pěstounským rodičem musí ujít kus cesty a také bude spolupracovat se státními úřady. Je to potřebné a také ze zákona povinné. Jednotlivé kroky vypadají takto:

  1. Podání žádosti na místním úřadě
  2. Úřad shromažďuje informace a dokumentaci o žadatelích, navštíví vás doma, vše prověří
  3. Vaše materiály pošle na vás krajský nebo magistrátní úřad
  4. Ten má na starosti vaši přípravu a psychologické posouzení a shromáždění dokumentace
  5. Nakonec vše posoudí a vydá rozhodnutí o tom, zda jste nebo nejste vhodnými adepty na adopci nebo pěstounství a pro jaké dítě jste vhodnými rodiči
  6. Stanete se „čekateli“, až vám krajský nebo magistrátní úřad oznámí, že jste byli vytipování jako adoptivní nebo pěstounští rodiče pro konkrétní dítě
  7. Dostanete možnost se s dítětem seznámit a později si je vzít domů
  8. Do měsíce od seznámení se rozhodnete, a pokud bude vše v pořádku, podáte žádost k soudu o svěření dítěte do vaší péče