Knihy a videonahrávky

Na této stránce najdete seznam všech publikací, které Natama vydala. Každá publikace je zde popsána a je zde také informace o tom, jak jí lze objednat.

Publikace objednávejte na tomto emailu: tucova@natama.cz
Upozornění: Při zasílání publikací poštou účtujeme poštovné a balné.

V roce 2014 jsme založili novou edici publikací, knih, DVD a dalších odborných materiálů o rodičovství, vývojové psychologii a péči o dětí. Edice se jmenuje ALMANACH o dětech a lidech.

 

Nabízíme tyto publikace:

ALMANACH 2021 – Poradenství a terapie dětí s adverzními dětskými zkušenostmi (ACE) 
a narušeným vývojem attachmentových vztahů

Jaké jsou možnosti odborné pomoci dětem a mladým lidem, kteří zažili dětské adverzní zkušenosti? Vědecké poznatky a dobrá praxe. Zde si můžete číst úvod.
Naše publikace v edici Almanach o dětech a lidech & Věda do kapsy vychází v tištěné i digitální podobě. Stáhněte si publikaci v PDF zde.

ALMANACH 2020 – Jaké jsou následky chybějícího primárního pečovatele v kojeneckém období?

V současné době již máme k dispozici řadu vědeckých studií publikovaných v seriózních zahraničních odborných časopisech, které shodně potvrzují, že maminka nebo primární pečovatel je očekávaným prostředím pro malé dítě ve všech vývojových oblastech a zejména v oblasti sociální. Mozek a sociální chování dítěte se bez spojení s primárním pečovatelem může vyvíjet odlišně.
V naší publikaci se společně podíváme blíže na to, jaký má význam primární pečovatel pro neurobiologický a sociální vývoj malého dítěte. Vysvětlíme, proč považujeme za velmi důležité, aby žádné miminko a dítě nezažily v extrémně citlivém období raného vývoje prázdnotu a osamělost a nenesly si v dalším životě následky, které absence maminky nebo primárního pečovatele způsobuje.
Naše publikace v edici Almanach o dětech a lidech & Věda do kapsy vychází v tištěné i digitální podobě. Stáhněte si publikaci v PDF zde.

ALMANACH 2019 – Co to je ACE?

Termín ACE (Adverse Childhood Experience) se dá do češtiny přeložit jako adverzní dětské zkušenosti. Almanach pro rok 2019 vás seznámí s převratným vědeckým výzkumem dopadu adverzních dětských zkušeností na sociální chování, duševní a celkové zdraví člověka. Studie ACE lékařů Dr. Fellitiho a Dr. Andy a dalších odborníků se stala základním vědeckým textem a pojmem, který používá současná psychologie i psychatrie a další lékařské obory.
Naše publikace v edici Almanach o dětech a lidech & Věda do kapsy vychází v tištěné i digitální podobě. Stáhněte si publikaci v PDF zde.

ALMANACH 2018 – Co to je attachment?

V Česku se tento termín stal známějším až v nedávné době. Nyní se skloňuje ve všech pádech zejména v oboru náhradní rodinné péče.
Naše publikace v edici Almanach o dětech a lidech & Věda do kapsy vychází v tištěné i digitální podobě pro všechny, které téma attachmentu zajímá, chtějí mu lépe porozumět a třeba z něj i čerpat při přemýšlení o tom, jak být dobrým rodičem.
Stáhněte si publikaci v PDF zde.

ALMANACH 2017 – Dědeček Měsíc, babička Lampion a malý Bo

Příběh malého chlapce, který vyrůstá v pěstounské péči a má velké trápení. Jeho maminka bere drogy, má několik tatínků a milovaný bratr je na útěku. Ze všeho mu jde hlava kolem a zdá se mu, že je v tom docela sám. Pomůže mu dědeček Měsíc a babička Lampion? Pomůžou mu jeho náhradní rodiče?
Příběh je určený dětem a jejich rodičům nebo náhradním rodičům. 
Mohou si knížku číst sami nebo spolu a mohou si o ní povídat. Kniha je také určena pěstounům a poručníkům jako součást vzdělávání. 
Čtěte více o Almanachu 2017. Cena: 200 Kč

 

Tyto publikace jsou nyní vyprodány

Autentické videonahrávky s Albertem Pessem

Každé DVD obsahuje interview s klientem, terapeutické sezení s Albertem Pessem a jeho komentářem. Zakoupit lze jednotlivě nebo jako celý soubor. Cena: 300 Kč za DVD (60 - 90 minut). Vyprodáno.

ALMANACH 2016 – Užitečný rádce pro náhradní rodiče a okolí

Uvnitř najdete důležité a zajímavé informace a témata: Kdo je kdo v náhradní rodinné péči o děti. V čem je to stejné a v čem jiné: adoptivní rodiče, příbuzní, partner rodiče, pěstoun na dlouhou dobu, přechodný pěstoun. Budování bezpečí a vztahu s náhradním rodičem. Co dělat, když: kontakt s biologickou rodinou, puberta, problémové chování, spolupráce s psychology, terapeuty a psychiatry a další. Čtěte více o Almanachu 2016. Vyprodáno.

ALMANACH 2015 – Býti rodičem

Editor a autor: Petra Winnette. Výjimečná publikace se zaměřuje na téma rodičů a rodičovství. Najdete zde komentované odborné texty s ukázkami překladů z textů Alberta Pessa (Existuje ideální rodič?), Daniela Hughese a Jonathana Baylina (Když se rodič zablokuje), Richarda Bromfielda (Jak nezkazit dítě snadno a rychle), Petry Winnette (Různí rodiče a Příběhy z poradny). Publikace je určena pěstounským a adoptivním rodičům, psychologům, rodinným poradcům a terapeutům  a provázejícím pracovníkům. Vyprodáno.

ALMANACH 2014

Editor: Petra Winnette. Publikace s odborně naučnými texty k rodičovství. Jak poznáme, že se dítě vyvíjí odlišně? Jak raný stres ovlivňuje vývoj dítěte? Může být dítě v adopci v kontaktu se svými biologickými rodiči? "Naše dítě" ve škole a další. Publikace je určena pěstounským a adoptivním rodičům, psychologům, rodinným poradcům a terapeutům a provázejícím pracovníkům. Vyprodáno.

Úvod do Pesso Boyden System Psychomotor

Autorský kolektiv: Albert Pesso, Diane Boyden-Pesso, Petra Vrtbovská. Odborná recenze: MUDr. Doc. Dr. Kamil Kalina CsC. Publikace je primárně určena široké odborné veřejnosti: psychologům a psychoterapeutům, pedagogům a konzultantům i obci pomocných profesí. Jistě také zaujme laickou veřejnost zajímající se o psychologii. Spoluautorka, Petra Vrtbovská, zasazuje PBSP do kontextu světové psychiatrie. O kvalitě díla mimo jiné mluví i fakt, že je vydáváno ve spolupráci s psychiatrickou klinikou I. lékařské fakulty UK. Vyprodáno.

Čítanka pro rodiče

Publikace je určená hlavně pro (náhradní) rodiče dětí, které prožily v raném dětství ústavní péči, týrající a zanedbávající rodinu. Je souhrnem odborných článků předních světových odborníků na attachment a terapii dětí s raným a vývojovým traumatem určených pro "terapeutické rodiče". Vyprodáno.

O ztraceném dítěti a cestě do bezpečí 

Autor: Petra Vrtbovská, Odborná recenze: PhDr. Marie Farková. Unikátní odborně naučná publikace zaměřená na téma attachmentu a posledních objevů v neurobiologii a vývojové psychologii v této oblasti. Případové studie a ukázky terapeutické praxe pocházejí ze zahraničí i z českého prostředí. Je rovněž určena všem, kteří pečují o děti s raným vývojovým traumatem. Zaujme i pěstouny, adoptivní rodiče a učitele těchto dětí. Vyprodáno.

Vytváření knihy života aneb Pomáháme dítěti porozumět jeho minulosti. 

Autorský kolektiv: Tony Ryan, Rodger Walker. Natama, 2006. Ilustrovaná publikace, která je návodem k práci s životním příběhem dítěte. Vysvětluje význam všech událostí v životě dítěte a představuje metodu, díky níž dítě porozumí své minulosti, pochopí svou současnou situaci a dokáže hledět s optimismem do budoucnosti. Vyprodáno.

Jsem náhradní táta, jsem náhradní máma aneb průvodce pro pěstouny a osvojitele. 

Autorský kolektiv: Petra Vrtbovská, Ondřej Formánek. Natama, 2006 Ilustrovaná publikace určená především těm, kdo se starají doma o svěřené děti a poskytují jim péči ve své rodině. Vyprodáno.

Moderní péče o ohrožené a opuštěné děti. 

Autor: Petra Vrtbovská. Natama, 2005. Publikace ve stručnosti ukazuje, co se skrývá za pojmem moderně pojímaná pěstounská péče, či jinými slovy "profesionální pěstounská péče". Vyprodáno.

Kuchařka od NATAMY aneb metodické listy a příběhyz praxe v oboru náhradní rodinné péče.

Autor: Petra Vrtbovská Praha, 2011 Užitečnou metodickou příručku pro nadcházející transformaci systému péče o ohrožené děti. Osm let pilotního projektu, zkušenosti a propracované metodické listy jsou inspirací i radou. Publikace je velice praktická, autorka sdílí se čtenáři know-how NATAMY s cílem rozvíjet a podpořit dobrou praxi v České republice. Vyprodáno.