Příprava žadatelů o adopci a pěstounskou péči

Cíle

Primární cíl

Zdravě vyvíjející se dítě v rodině, v náhradní rodinné péči po stránce obecně vývojové, emocionální, sociální, identity.

Cíle sloužící k naplnění primárního cíle

 • Odborně vybraní, posouzení a připravení náhradní rodiče
 • Bezpečná a kvalitní péče pěstounských rodičů o svěřené dítě (děti) podle poznatků vědy
 • Prevence rozvoje obtíží spojených s péčí o dítě, vývojovými etapami v životě dítěte, soužitím rodiny včetně biologických dětí pěstounů  a dalšími okolnostmi s poskytováním pěstounské péče

Slovníček

 • Dítě je jedinec mladší 18 let
 • NRP – náhradní rodinná péče zahrnuje pěstounskou péči, poručnictví, osvojení

Cílová skupina Natamy v oblasti Příprav

 • Zájemci  a žadatelé o NRP
 • Veřejnost (osvětové a vzdělávací akce)

Podle povahy případu může být klientem

 • Jednotlivec nebo pár

Natama má Pověření ke SPOD v oblasti Příprav s celostátní působností. Pracuje s klienty z celé České republiky.

Poslání

Motto

Záleží nám na dětech

Poslání Natamy (State of Mission)

 • Podporovat zájem dítěte v obtížné rodinné situaci
 • Odborně podporovat rodiny a rodiče, kteří budou pečovat nebo pečují o děti v NRP
 • Pomáhat dětem ohroženým nebo trpícím vývojovým traumatem
 • Umožnit dětem, aby vyrůstaly v bezpečném a zdravém rodinném prostředí, rozvíjely své možnosti a žily plnohodnotným životem
 • Podílet se na vědeckém pokroku, učení a sdílení zkušeností a poznatků

Jste na dobré adrese

Natama je odborná organizace pověřená k přípravě žadatelů o adopci a pěstounskou péči. Od roku 2004 spolupracuje s Magistrátem hlavního města Prahy (MHMP) a dalšími krajskými úřady. Má mnoho let zkušeností s úspěšnými programy pro žadatele a péčí o děti a adoptivní a pěstounské rodiny. Máme 15 let úspěšné praxe! Názory ůčastníků si můžete přečíst zde.

Naši a vaši rádci: Věda a dobrá praxe

Vážíme si vašeho rozhodnutí stát se dobrými rodiči. Natama ve spolupráci s MHMP realizuje kvalitní přípravu žadatelů a psychologické posouzení žadatelů v českém a anglickém jazyce.
Vědecké poznatky nám pomáhají rozumět všem detailům, potřebám, ale i situacím, které mohou nastat. Zkušenosti z dobré praxe v České republice i ve světě je potvrzují a my z nich vycházíme.

Vy a adopce nebo pěstounství

Adopce nebo dlouhodobé pěstounství znamená velký krok ve vašem životě. A proto je dobré se na něj kvalitně připravit. Proto jsme připravili a ověřili speciální program zaměřený na úspěšnou náhradní rodinnou péči. Přejeme si, abyste se stali dobrými rodiči a šťastnou rodinou! Zajímá Vás pěstounství nebo adopce?

Vítáme zájemce a žadatele

Manželské a partnerské páry, gay a lesbické páry, rodiny i jednotlivce, kteří se zajímají o adopci nebo dlouhodobou pěstounskou péči o děti, a chtějí být dobře připraveni na rodičovství a péči o děti v adopci nebo v pěstounské péči.

Kurz Přípravy a posouzení žadatelů o Náhradní rodinnou péči

Máte zájem a potřebujete nastoupit do povinné přípravy a posouzení žadatelů? Pravidelně otevíráme oficiální program a kurzy. Naše kurzy jsou v mnohém výjimečné. Jsou založeny na nejnovějších vědeckých poznatcích, zkušenostech, jsou intensivní, zajímavé, užitečné i zábavné! Vedou je zkušení odborníci.

Zveme Vás na nezávaznou konzultaci s odborníkem a k další spolupráci. Objednejte se. Dozvíte se víc. A hlavně to, co budete opravdu potřebovat. Těšíme se na vás!

Kontaktujte nás, prosím, takto:

Vložením vzkazu nám poskytnete svoje jmeno, přímení a e-mailovou adresu. Budeme s nimi nakládat jako s Vašími osobními údaji. Informace o tom, jak chráníme Vaše osobní data, si můžete přečíst ZDE.