Názory účastníků kurzu Příprava pro žadatele

Naši účastníci nám napsali (anonymní hodnocení):

„Začali jsme přípravu žadatelů s mnoha otázkami a obavami. Ale odcházíme s hlubokým pochopením. Učení je (v Natamě) předáváno se zájmem, péčí, láskou a hlubokým soucitem ke vše zúčastněným.“

„Velmi detailní a poučné lekce a diskuse o procesu adopce. Jak pečovat o adoptované dítě a  jak ho vychovávat. Výcvik byl interaktivní, všechny otázky byly zodpovězeny a příprava byla vyvážená. Ukázala nám možné obtíže a zároveň nám dodala odvahu, že vše se dá zvládnout.“

„Příprava v Natamě se soustředí na to, co je důležité. A zároveň jsem měl pocit bezpečí a mohl jsem se zeptat na cokoliv a užívat si skupinu.“

„Příprava mi přinesla pochopení adopce skrz naskrz. Poučení o tom, jak raný vývoj ovlivňuje všechno.“

„Zájem a péče o kvalitu přípravy (v Natamě) se nám, účastníkům, vrátí na 100%v budoucnosti. Nedovedu si představit lepší zkušenost.“