Mozek v New Yorku

Tak se konečně dostávám k malému zpravodajství. Už jsme se zabydleli na Broadwayi a trochu prozkoumali Manhattan. New York je velmi hlučný, plný lidí, ale taky úžasný. Hučí a žije ve dne v noci. Když se kolem druhé ráno, noční pták, podívám z okna, pořád se něco děje.

Columbijská universita je šestou nejlepší universitou na světě. Zabývám se oborem, který je zde skloňován ve všech pádech, i když angličtina pády nemá… Neuroscience! To znamená zejména zkoumání mozku, jeho vývoje a činnosti, která je za vším, co nás dělá lidskými bytostmi: za myšlením, emocemi, pamětí, chováním… Patřím do laboratoře, která se přímo zaměřuje na vývoj mozku u dětí a adolescentů, vlivu adversního dětství na vývoj jednotlivých mozkových struktur a jejich propojení. Jsem u zdroje.
Psychologie je na Columbijské universitě silný obor a neuroscience je tady samostatným oborem a zároveň už také zcela integrální součástí všeho psychologického myšlení. V podstatě všechny laboratoře a oddělení na zdejší obrovské katedře psychologie mají svoji laboratoř vybavenou mj. funkční magnetickou rezonancí... Zobrazování činnosti mozku je nedílnou metodou při experimentech, výzkumech i testování. Tradiční metody se používají, ale už se jim bez pohledu dovnitř, na činnost mozku, dost nevěří.
Studenti jsou zde skvělí, velmi motivovaní, chytří a kultivovaní. Zcela zjevná a všudypřítomná disciplína a zaměření na studium se jeví být samozřejmé. Každá samostatná práce prochází několika koly kolokvií, kde doktorandi presentují experimenty nebo výzkumný záměr a ostatní studenti a učitelé komentují, doporučují změny, ptají se na vše, co bylo presentováno. I když je zde vše na komputerech, učení a práce studentů probíhá za velmi intensivní osobní účasti jejich učitelů. Mluví spolu, diskutují, řeší problémy. Všechny přednášky jsou na velmi vysoké úrovni.
Ještě jsem objevila další součást Columbijské university, nedávno dostavěnou obrovskou moderní budovu v Harlemu, kde nyní sídlí "Zuckerman Mind Body and Behavior Institute". Spoluzakladatelem a spoluředitelem je nositel Nobelovy ceny za výzkum paměti, autor řady skvělých knih prof. Eric Kandel. Je to velký výzkumný ústav, kde asi 40 špičkových vědců dělá jen primární výzkum mozku. Financováno ze soukromých zdrojů, takže vědci nejsou tak zavalení a řízeni grantovými pravidly a účelovou politikou. Úžasné! Zabývají se mnoha detaily, přednášejí a publikují.
Na Columbijské je takové pravidlo, že všechny katedry, ale psychologie a psychiatrie zvlášť neustále zvou vědecké kapacity z USA a světa, aby tady dělali veřejné přednášky pro učitele, studenty a odbornou veřejnost. Je jich několik za týden. New York hučí a člověk skoro neví, co dříve.
Zatím toho o skutečné fascinující činnosti mozku víme velmi málo, ale je strhující se tím zabývat. Jak napsal Eric Kandel: "Poznání o biologii mysli spojuje přírodní vědy s humanitními a objasňuje význam lidské zkušenosti."
Příště už více o tom…

Krásné a dobré Vánoce!
17. prosince 2017
PW

17.12.2017

Z New Yorku