Natama Vzdělávací institut

Proč jsme tady?

Od roku 2003 Natama plní své poslání a podporuje odbornost a vzdělání profesionálů a zaujaté veřejnosti v oboru vývojové psychologie, teorie attachmentu, psychoterapie dětí i dospělých, neurobiologie.  Spolupracujeme s předními světovými experty, zveme je na konference a semináře, které organizujeme v České republice. Překládáme odbornou literaturu a publikujeme. Natama organizuje terapeutické výcviky a vzdělávání v oboru terapie zaměřené na attachment, léčbu raných traumat u dospělých, motivační rozhovory a další.

Pro koho jsme tady?

Jsme tady pro psychology, pedagogy, dětské lékaře a psychiatry, sociální pracovníky, rodiče a veřejnost.

Publikace

Vydali jsme například tyto knihy:

  • Petra Winnette, Dědeček Měsíc, babička Lampion a malý Bo, Natama 2017
  • Petra Winnette, Užitečný rádce pro (náhradní) rodiče, Natama 2016

Více o publikacích ZDE

Semináře, konference, výcviky

Organizujeme semináře pro laickou i odbornou veřejnost Pořádáme konference s účastí významných zahraničních odborníků Poskytujeme specializované odborné vzdělání v terapeutických metodách a postupech

Více o seminářích ZDE         

Na odborných konferencích Natamy přednášeli například

  • Prof. Nim Tottenham Ph.D. – Columbia University, NY (Department of Psychology)
  • Daniel Hughes, PhD. – autor Dyadické vývojové psychoterapie
  • Arthur Becker-Weidman PhD. – terapeut, autor odborných publikací
  • Jonathan Baylin, PhD. – spoluautor knihy Brain Based Parenting, specialista na neurobiologii v psychoterapii

PhDr. Petra Winnette, PhD.
Odborná garantka a lektorka vzdělávacího institutu Natama je certifikovaným terapeutem, supervizorem a učitelem Terapie zaměřené na Attachment acertifikovaným psychoterapeutem Pesso Boyden System Psychomotor terapie, přednáší na v Česku i na mezinárodních konferencích. Je autorkou modelu výcviku ASTRA, který je prestižním a vyhledávaným výcvikem v oboru terapie poruch attachmentu v České republice. Je autorkou modelu ověřené přípravy budoucích náhradních rodičů.