Prevence šíření COVID-19

Fungování poradny a služeb Natamy od 17. 5. 2021

Vážení klienti,
v souladu s Rozhodnutím vlády, která uvolňuje některá opatření proti šíření nákazy nemocí Covid-19 se provoz a poskytování služeb v Natamě řídí od 17. 5. 2021 těmito základními Pravidly.

Klienti PORADNY si se svým rodinným konzultantem dohodnou čas a technický způsob realizace konzultace. Konzultace je uskutečněna podle dohody konzultanta a klienta. Může být na Skype nebo ZOOM či telefonickou formou nebo ve venku mimo prostory Natamy. Při konzultaci používají obě strany respirátor.

Klienti DOHOD
Supervize pěstounů se realizuje osobní formou venku mimo prostory Natamy. Poradenské sezení je uskutečněno podle dohody konzultanta a klienta. Může být na Skype nebo ZOM či telefonickou formou nebo ve venku mimo prostory Natamy. Při konzultaci používají obě strany respirátor.

Skupinové aktivity a vzdělávání pěstounů
Skupinové aktivity a vzdělávání pěstounů se realizují na ZOOM.

Petra Winnette, PhD
ředitelka