Prevence šíření COVID-19

Fungování poradny a služeb Natamy od 1. června 2020

Vážení klienti,
i když došlo k výraznému zlepšení epidemiologické situace týkající se pandemie nového koronaviru a nemoci COVID-19, považujeme za důležité chránit nadále zdraví nás všech. Provoz Natamy a poskytování služeb bude nadále v zvláštním upraveném režimu.

Od 1. června 2020:

  1. Poradenská činnost probíhá hlavně prostřednictvím telefonu, Skype nebo Zoom meetingu. Osobní sezení probíhají po dohodě s klienty mimo prostory Natamy.
  2. Supervize pěstounských rodin v rámci Dohody o výkonu pěstounské péče probíhají osobní formou mimo uzavřené prostory Natamy. Setkání s pěstouny a dětmi jsou doplněna o konzultace přes telefon a sociální sítě.
  3. Pro kontakt s Natamou využijte telefon, email nebo mobilní telefonní linku:
    608 118 100
    a to v provozních hodinách (pondělí–středa od 9–18 hodin).
  4. Přijímáme nové klienty do Poradny; obrátit se na nás můžete přes webovou stránku nebo telefonem. Těšíme se na Vás!
  5. Přípravy žadatelů jsou plánovány v původních termínech a budou uskutečněny v prostorách, kde lze maximálně dodržet princip sociálních rozestupů.

Petra Winnette, PhD
ředitelka