Prevence šíření COVID-19

Fungování poradny a služeb Natamy od 1. 5. 2022

Vážení klienti,
v souladu s Rozhodnutím vlády, která uvolňuje některá opatření proti šíření nákazy nemocí Covid-19 se provoz a poskytování služeb v Natamě řídí od 1. 5. 2022  těmito základními Pravidly.

Klienti PORADNY si se svým rodinným konzultantem dohodnou čas a technický způsob realizace konzultace. Konzultace je uskutečněna podle dohody konzultanta a klienta. Může být osobní v Natamě, na Skype nebo ZOOM či telefonickou formou nebo venku mimo prostory Natamy.

Konzultace osobní formou
Probíhají v běžném režimu bez opatření.
Přesto prosíme všechny klienty, kteří mají aktuálně jakékoli příznaky respiračního onemocnění, aby si domluvili konzultace on-line formou.

Klienti DOHOD
Supervize pěstounů se uskutečňuje osobní formou v Natamě. Poradenské sezení je uskutečněno podle dohody konzultanta a klienta. Může být osobní formou v Natamě, na Skype nebo ZOOM či telefonickou formou nebo venku mimo prostory Natamy.

Skupinové aktivity a vzdělávání pěstounů
Skupinové aktivity a vzdělávání pěstounů se realizují na ZOOM. Mohou se uskutečnit i presenční formou. Klienti jsou o formě včas informováni.

Petra Winnette, PhD
ředitelka