Prevence šíření COVID-19

Fungování poradny a služeb Natamy od 1. 7. 2021

Vážení klienti,
v souladu s Rozhodnutím vlády, která uvolňuje některá opatření proti šíření nákazy nemocí Covid-19 se provoz a poskytování služeb v Natamě řídí od 1. 7. 2021 těmito základními Pravidly.

Klienti PORADNY si se svým rodinným konzultantem dohodnou čas a technický způsob realizace konzultace. Konzultace je uskutečněna podle dohody konzultanta a klienta. Může být osobní v Natamě, na Skype nebo ZOOM či telefonickou formou nebo venku mimo prostory Natamy. Při osobní konzultaci používají obě strany respirátor.

Klienti DOHOD
Supervize pěstounů se realizuje osobní formou v Natamě nebo venku mimo prostory Natamy. Poradenské sezení je uskutečněno podle dohody konzultanta a klienta. Může být osobní formou v Natamě, na Skype nebo ZOOM či telefonickou formou nebo venku mimo prostory Natamy. Při konzultaci používají obě strany respirátor.

Skupinové aktivity a vzdělávání pěstounů
Skupinové aktivity a vzdělávání pěstounů se realizují na ZOOM. V případě presenční formy dodržují klienti i pracovníci pravidla a opatření proti Covid-19 a vždy používají respirátory.

Petra Winnette, PhD
ředitelka