Prevence šíření COVID-19

Fungování poradny a služeb Natamy od 12. 10. 2020

Vážení klienti,
bohužel, musíme znovu reagovat na zhoršující se epidemiologickou situaci v souvislosti s nemocí COVID 19.

Od 12. 10. 2020 realizujeme konzultace a supervize pomocí on-line aplikací nebo telefonicky.
Osobní poskytování služeb je dle Nařízení vlády přerušeno.
Pro kontakt s Natamou můžete využít pevné linky nebo speciální mobilní linku: 608 118 100


Zde jsou opatření platná od 12. 10. 2020

Klienti PORADNY si se svým rodinným konzultantem dohodnou čas a technický způsob realizace konzultace. Konzultace je uskutečněna na Skype nebo ZOM či telefonickou formou.

Klienti DOHOD
Supervize a Poradenská sezení s klienty DOHOD se realizují on-line formou.
Osobní forma setkání se vyjímečně může uskutečnit venku mimo uzavřené prostory Natamy v rouškách.
Pokud je klient DOHOD v karanténě nebo pociťuje příznaky nemoci COVID-19, uskuteční se supervize vždy přes Skype nebo ZOOM.

Petra Winnette, PhD
ředitelka