Prevence šíření COVID-19

Fungování poradny a služeb Natamy od 1. 8. 2020

Vážení klienti,
bohužel, musíme znovu reagovat na zhoršující se epidemiologickou situaci v souvislosti s nemocí COVID 19.

Od 1. 8. 2020 budeme opět realizovat konzultace a supervize především pomocí on-line aplikací nebo telefonicky.
Pro kontakt s Natamou můžete využít pevné linky nebo speciální mobilní linku: 608 118 100


Zde jsou opatření platná od 1. 8. 2020

Klienti PORADNY si se svým rodinným konzultantem dohodnou čas a technický způsob realizace konzultace. Konzultace je uskutečněna na Skype nebo ZOM či telefonickou formou. Osobní forma je využívána při zahájení spolupráce a uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby. Osobní forma setkání se může uskutečnit venku mimo uzavřené prostory Natamy.

Klienti DOHOD se na supervizi vždy dostaví s dítětem osobně.
Poradenská sezení s klienty DOHOD se realizují on-line formou.
Osobní forma setkání se může uskutečnit venku mimo uzavřené prostory Natamy.
Pokud je klient DOHOD v karanténě nebo pociťuje příznaky nemoci COVID-19, je možné výjimečně uskutečnit supervizi přes Skype nebo ZOOM.

Závazná pravidla pro poskytování služeb osobní formou v Natamě

Osobní poskytování NENÍ MOŽNÉ

  1. V případě jakéhokoli respiračního nebo virového a neznámého onemocnění klienta nebo dítěte
  2. V případě, že se klienti nebo dítě setkali nebo se pohybují v okolí nemocného s COVID-19
  3. V případě, že jsou klienti nebo dítě v karanténě

Pokud se výjimečně uskuteční setkání v prostorách NATAMY platí následující:
Povrchy v Natamě jsou každý den desinfikovány.
Pro desinfekci vzduchu používáme čističku vzduchu s vícenásobnou filtrací a HEPA filtrem.

  1. Při sezení je VŽDY vytvořen průvan a vzduch je případně čištěn čističkou vzduchu. Účinně tak bráníme přenosu viru aerosolem.
  2. Pracovník je od klienta ve vzdálenosti více 3 metry a více při sezení a 2 metry a více při pohybu v Natamě. Účinně tak bráníme přenosu kapénkami a aerosolem.
  3. Během celého pobytu v prostorách Natamy je NUTNÉ NOSIT KVALITNÍ ROUŠKU.
  4. Klientům jsou rozdávány jednorázové chirurgické roušky.
  5. Nejsou podávány nápoje a občerstvení. Účinně tak bráníme přenosu dotekem.
  6. Nelze využít čekárny / je nutné čekat venku.

Petra Winnette, PhD
ředitelka