Almanach 2020

PETRA WINNETTE

Jaké jsou následky chybějícího primárního pečovatele v kojeneckém období?

Vědecké poznatky o významu primárního pečovatele a následcích institucionální péče v kojeneckém období pro sociální vývoj

V současné době již máme k dispozici řadu vědeckých studií publikovaných v seriózních zahraničních odborných časopisech, které shodně potvrzují, že maminka nebo primární pečovatel je očekávaným prostředím pro malé dítě ve všech vývojových oblastech a zejména v oblasti sociální. Mozek a sociální chování dítěte se bez spojení s primárním pečovatelem může vyvíjet odlišně. Většina studií zkoumá vývoj dětí, které prožily adverzní zkušenosti (ACE) spojené s institucionální péčí v raném věku, a poté byly adoptovány dobře situovanými rodinami a poskytují jim nejen mnoho zdrojů, ale i pečlivou a rozvíjející péči. Studie ukazují, že následky chybějící maminky nebo primárního pečovatele v raném dětství se projevují jak v době, kdy dítě primárního pečovatele nemá, ale také dlouho poté, kdy už dítě žije v rodině a rodiče se o ně starají.
V naší publikaci Almanach o dětech a lidech 2020 se společně podíváme blíže na to, jaký má význam primární pečovatel pro neurobiologický a sociální vývoj malého dítěte. Vysvětlíme, proč považujeme za velmi důležité, aby žádné miminko a dítě nezažily v extrémně citlivém období raného vývoje prázdnotu a osamělost a nenesly si v dalším životě následky, které absence maminky nebo primárního pečovatele způsobuje.

Stáhněte si publikaci v PDF zde.